01.10.2001

Rząd pomaga umiarkowanie

Niedostateczne wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw

Według przedsiębiorców, tylko w 50 proc. zrealizowany został rządowy program wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. W resorcie gospodarki przyznają, że rządowi nie udało się rozwiązać dwóch kwestii fundamentalnych dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości: zmian w kodeksie pracy oraz podatkowych.

W 1999 r. rząd proponował nowelizację kodeksu pracy. Miało się to odbyć m.in. przez ograniczenie obciążeń socjalnych i administracyjnych związanych z zatrudnianiem pracowników oraz pozostawienie większej swobody do negocjacji między stronami w ustalaniu wzajemnych zobowiązań. Według posła Jana Klimka, wiceszefa Związku Rzemiosła Polskiego, rządowi nie udało się zmienić pozycji i uprawnień pracodawców, a zwiększona biurokracja swoje obowiązki przeniosła na właścicieli firm. Ci, którzy powinni pracować, stoją w kolejkach i zatrudniają dodatkowe osoby do wypełniania kart dla m.in. ZUS.

Ludzie zwątpili, że da się cokolwiek zmienić, i mówią o stałym obciążaniu ich firm kosztami wprowadzanymi tylnymi drzwiami. Te koszty powodują, że większość małych i średnich przedsiębiorstw ma rentowność zbliżoną do zera. Dlatego nie myślą o tworzeniu nowych miejsc pracy, a wręcz o ograniczaniu zatrudnienia - uważa Jan Klimek.

Więcej: Rzeczpospolita, 20 września 2001, "Ekonomia i rynek"

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0