15.02.2010

Konto dla firmy

Z punktu widzenia firmy, wybór banku to wybór partnera biznesowego, którego dokonuje się na lata. Dlatego zanim umowa zostanie podpisana trzeba zwrócić uwagę na wiele istotnych szczegółów.

W polskim prawie nie ma przepisu, który nakładałby na przedsiębiorcę obowiązek posiadania rachunku bankowego. Trzeba jednak pamiętać, że wiele rozliczeń może być dokonywanych wyłącznie za jego pośrednictwem. W ten sposób muszą być odprowadzane składki do ZUS-u i podatki do Urzędu Skarbowego. Podobnie jest z rozliczeniami z innymi przedsiębiorcami oraz transakcją, której wartość jednorazowa przekracza równowartość 15 tys. euro bez względu na ilość wynikających z niej płatności.

Czym się kierować przy wyborze konta?

Każde przedsiębiorstwo jest inne. Nawet firmy, które działają w jednej branży różnią się między sobą. Dla jednych priorytetem będą niskie opłaty za prowadzenie rachunku i przelewy, dla innych usługi dodatkowe lub możliwość otworzenia subkonta. Dlatego ważne, żeby konto firmowe było skrojone na miarę i maksymalnie dostosowane do potrzeb danego podmiotu. Wybierając konto bankowe dla firmy powinniśmy przede wszystkim kierować się jego funkcjonalnością i dostosowaniem do formy prowadzonej działalności.

Ryzy banknotów 50 złotowych.

Wybierając konto bankowe dla firmy powinniśmy przede wszystkim kierować się jego funkcjonalnością i dostosowaniem do formy prowadzonej działalności.

- Oferta rachunków bankowych różni się w zależności od tego, do jakiego typu przedsiębiorstwa jest skierowana. Inne produkty będą dostępne dla jednoosobowej działalności gospodarczej, a inne dla spółek osobowych i kapitałowych - mówi Grzegorz Brzezicki, dyrektor ds. rozwoju sieci partnerskiej w firmie K2 Doradcy Finansowi.- Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą musi cały czas trzymać rękę na pulsie swoich finansów. Dla niego najważniejszy będzie dostęp do konta przez cały czas i na wiele różnych sposobów, nie tylko w placówce bankowej, ale także za pośrednictwem Internetu, czy telefonu. Inaczej przedstawia się oferta dla przedsiębiorców prowadzących spółki osobowe i kapitałowe. Tutaj banki sprzedają raczej pakiet usług zawartych w koncie. W skład takiego pakietu wchodzi nie tylko otwarcie i prowadzenie konta, ale także linia kredytowa, leasing maszyn, pakiet przelewów, karty firmowe czy subkonta. Należy również zwrócić uwagę na możliwości lokowania nadwyżek finansowych. Banki oferują swoim klientom narzędzia, które umożliwiają zakładanie lokat krótkoterminowych, czy kupowanie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych bezpośrednio z panelu sterowania konta.

Szybka kasa

Przedsiębiorcy chętnie korzystają z linii kredytowej udostępnianej w ramach rachunku bankowego. Jest to limit, na jaki kredytobiorca może zadłużyć się w określonym czasie. Kredyt spłacany jest z bieżących wpływów na rachunek, a wysokość linii kredytowej uzależniona jest bardzo często od wielkości obrotów na koncie.

- Większość banków udziela kredytów w linii bieżącej dla firm w postępowaniu uproszczonym, bazując jedynie na wysokości uśrednionych wpływów za określony czas. Z reguły jesteśmy w stanie otrzymać bez żadnych zabezpieczeń do 50 proc. kwoty uśrednionych wpływów - mówi Grzegorz Brzezicki. - Wiarygodność firmy bank bada na podstawie historii jej obrotów na rachunku. Wiele przedsiębiorstw przygotowując się do kredytowania, zwiększa obroty na koncie, żeby później bez przeszkód dostać wyższą linię kredytową.

Firma nie lubi zmian

Zmiana banku nie jest sprawą łatwą i nie chodzi tu wcale o trudności związane z likwidacją konta, bo tych praktycznie nie ma. W każdej chwili osoba do tego upoważniona może zamknąć rachunek i wypłacić z niego wszystkie dostępne środki. Nie trzeba podawać przyczyn rozwiązania umowy, a okres jej wypowiedzenia może zostać dostosowany do potrzeb klienta.

Jednak zmiana banku prowadzącego rachunek firmowy niesie za sobą dosyć istotne konsekwencje. Najistotniejszą jest zmiana numeru rachunku bankowego. Oznacza to konieczność poinformowania swoich dotychczasowych kontrahentów oraz Urzędu Skarbowego o nowym numerze rachunku, który będzie wykorzystywany przy dokonywaniu płatności zarówno przez, jak i na rzecz firmy. W zależności od rozległości kontaktów biznesowych może okazać się to dość kłopotliwe i czasochłonne. Dlatego zanim zdecydujemy się zmieniać konto bankowe, warto porozmawiać o tym z bankiem. Jeśli bank zobaczy, że może stracić dochodowego klienta z pewnością będzie skłonny do negocjacji.

przygotowała (mak)