16.01.2001

Rejestrowana jest jawna, ale potrzebna umowa spółki cywilnej

Przekształcenia - co przedstawić wraz z wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

W wyjątkowej sytuacji, jaką jest przekształcenie spółki cywilnej w jawną na mocy art. 26 par. 4 kodeksu spółek handlowych, wspólnicy spółki cywilnej składają wprawdzie do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o rejestrację spółki jawnej, ale dołączają do niego umowę spółki cywilnej, a nie jawnej. Spółka jawna dopiero bowiem powstanie. (...)

Rzeczpospolita, 15/01/2001, dodatek "Małe i średnie przedsiębiorstwa"

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0