16.01.2001

Spółka małżeńska nadal dopuszczalna

Przepisy - jeszcze co najmniej przez rok można prowadzić działalność gospodarczą na imię obojga małżonków

Na razie prowadzenie działalności przez małżonków, pod jednym wpisem, ale na imię obojga z nich, nie jest zabronione, ale niewykluczone, że do 2002 r. małżonkowie będą musieli się zdecydować, na którego z nich ma być zarejestrowana działalność. (...)

Być może czas na prawne uporządkowanie tych spraw przyjdzie wraz z początkiem 2002 r., gdy osoby fizyczne będą przerejestrowywane z ewidencji gminnej do sądów rejestrowych. Sędzia Henczel nie wyklucza, że wówczas małżonkowie będą musieli się zdecydować, na którego z nich ma być zarejestrowana działalność. Chyba że zarejestrują się oddzielnie albo utworzą spółkę. (...)

Przeszkód do rejestrowania małżonków pod jednym wpisem, choć na imię obojga z nich, nie widzi także wiceminister gospodarki Wojciech Katner. Również i on w rozmowie z "Rz" zwrócił uwagę na fakt, że prawo działalności gospodarczej tej sprawy nie dotyka. Reguluje ją kodeks rodzinny i opiekuńczy w przepisach, w których odnosi się do wspólności majątkowej małżeńskiej. - Małżonkowie mogą prowadzić działalność wspólnie na imię obojga, pod warunkiem, że występują jako małżonkowie i oboje są wpisani do ewidencji działalności gospodarczej - mówi wiceminister Katner. (...)

Rzeczpospolita, 15/01/2001, dodatek "Małe i średnie przedsiębiorstwa"

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0