moja firma

prawo i podatki | 17.09.2001

Orzecznictwo Sądowe - Prawo Spółek

Dopuszczalne jest udzielenie prokury

prawo i podatki | 17.09.2001

Orzecznictwo sądowe - Prawo Pracy

Pracownik, który zadeklarował pracodawcy określone kwalifikacje, odpowiada materialnie za szkodę spowodowaną swoją niekompetencją

prawo i podatki | 17.09.2001

Ustawa o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym

Dnia 6 września 2001 r. Sejm przyjął poprawki Senatu do projektu ustawy o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym

prawo i podatki | 07.09.2001

Orzecznictwo sądowe - Prawo Pracy

Wyrok Sądu Najwyższego - w wyroku przyznającym pracownikowi wynagrodzenie

prawo i podatki | 07.09.2001

Ustawa o własności przemysłowej

Dnia 22 sierpnia 2001 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o własności przemysłowej

prawo i podatki | 07.09.2001

Nowelizacje kodeksu pracy

W dniach 23 i 24 sierpnia 2001 r. Sejm uchwalił dwie ustawy nowelizujące kodeks pracy oraz niektóre inne ustawy - obie nowelizacje dostosowują polskie przepisy do wymagań prawa europejskiego

prawo i podatki | 03.09.2001

Prawo Spółek

Orzecznictwo sądowe

prawo i podatki | 03.09.2001

Prawo Pracy

Orzecznictwo sądowe

prawo i podatki | 03.09.2001

Ustawa o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym

Dnia 27 lipca 2001 r. Sejm uchwalił ustawę o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym, która według wstępnych założeń miałaby wejść w życie dnia 1 stycznia 2002 r. Ustawa znajduje się obecnie w Senacie

prawo i podatki | 28.08.2001

Podpis elektroniczny to za mało

Przedsiębiorstwa nie będzie można sprzedać przez Internet, ponieważ złożone pod umową podpisy właściciela i kupującego musi poświadczyć notariusz

prawo i podatki | 14.08.2001

Kłopoty małych firm

Wciąż pogarsza się kondycja małych i średnich firm leasingowych

prawo i podatki | 14.08.2001

Orzecznictwo Sądowe

Wybór orzeczeń dotyczących: Prawa Pracy i Prawa Spółek

prawo i podatki | 14.08.2001

Ustawa o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym

Nie wszyscy skorzystają

prawo i podatki | 07.08.2001

Trzy tygodnie do namysłu

Możliwy zakaz pracy w niedziele

prawo i podatki | 01.08.2001

Ustawa o podpisie elektronicznym

Nowe przepisy

prawo i podatki | 01.08.2001

Ustawa o transporcie drogowym

Nowe przepisy

prawo i podatki | 01.08.2001

Sprawozdania z otrzymanej pomocy

Nowe przepisy

prawo i podatki | 26.07.2001

Bez koncesji i zezwoleń

Można podejmować bez zezwoleń i koncesji działalność gospodarczą w kilkunastu dziedzinach objętych wcześniej reglamentacją.

prawo i podatki | 24.07.2001

Audyt dla małych i średnich

Spółka cywilna w świetle nowych regulacji prawnych

prawo i podatki | 23.07.2001

NIP

Jak skuteczniej prześwietlić podatnika

  pierwsza
  poprzednia
53
54
56
57
następna  
ostatnia