02.11.2001

Wyższe taksy notarialne

Weszło w życie rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej

Dnia 26 października 2001 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej [Dz. U. Nr 115, poz. 1233]. Przepisy tego rozporządzenia podwyższają opłaty za czynności notarialne. Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy określone zostały w sześciu progach i wynoszą zależnie od wartości przedmiotu czynności notarialnej:
  • do 5.000 zł – 200 zł,
  • powyżej 5.000 zł do 15.000 zł – 200 zł + 3% od nadwyżki powyżej 5.000 zł,
  • powyżej 15.000 zł do 30.000 zł – 500 zł + 2% od nadwyżki powyżej 15.000 zł,
  • powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 800 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł,
  • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.100 zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 60.000 zł,
  • powyżej 1.000.000 zł – 5.800 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł.

Zmieniono również przepis dotyczący ustalania wartości przedmiotu czynności notarialnej. Dotychczas za taką wartość przyjmowano wartość podaną przez strony czynności; nowe przepisy wprowadziły obowiązek podawania wartości uwzględniającej przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych lub ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych przyjmuje za podstawę opodatkowania wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnej. Zgodnie z tą ustawą wartość rynkową określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczenia długów i ciężarów.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0