Zamówienia publiczne

Piątek
02.11.2001
Weszła w życie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych
 
Dnia 26 października 2001 r. weszło w życie większość przepisów nowelizacji z dnia 22 czerwca 2001 r. ustawy o zamówieniach publicznych [Dz. U. nr 76, poz. 813]. Dla małych i średnich przedsiębiorców mogą okazać się korzystne zwłaszcza te przepisy nowelizacji, które dopuszczają możliwość złożenia przez kilka podmiotów działających wspólnie (konsorcjum) oferty łącznej o udzielenie zamówienia publicznego. Nowelizacja zmieniła też wysokość obowiązkowego wadium płaconego przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu na zamówienia publiczne – wysokość tę obniżono z 1-5 proc. do 0,5-3 proc.

Zmieniono też zasady postępowania w sprawie zamówień publicznych. Wszyscy zainteresowani mogą teraz uczestniczyć w otwarciu ofert, większy jest zakres informacji odczytywanych podczas ich otwarcia, gdyż obok dotychczasowych (nazwy oferenta i ceny) należy również podać termin wykonania zamówienia publicznego, okres gwarancji i warunki płatności. Ponadto protokół, oferty oraz oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania mają być jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdy dostawca lub wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Istotne zmiany dotyczą procedury odwoławczej w postępowaniu o zamówienie publiczne. Nowe przepisy przewidują bowiem, że od wyroku zespołu arbitrów można wnieść skargę wyłącznie do Sądu Okręgowego w Warszawie (poprzednio można było ją wnieść do właściwego sądu na ogólnych zasadach określonych w kodeksie postępowania cywilnego). Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku.

Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 26 października 2001 r. (data wejścia w życie nowelizacji) stosuje się z pewnymi wyjątkami przepisy dotychczasowe (art. 2 nowelizacji). Dotychczasowe przepisy wykonawcze - o ile nie są sprzeczne z nowelizacją - zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Nie zapomnij o szkoleniach bhp

This is a great post. I like this topic. best free pc games

25 wypowiedzi
ostatnia 25.09.2018
Czy na odzieży można jeszcze zarobic?

Odwiedzając salon firmowy Vizarro Toruń,mogę potwierdzić że sprzedając kolekcje garniturów dobrej jakości i dając klientom miłą i fachową obsługę można liczyć...

69 wypowiedzi
ostatnia 24.09.2018
Jaka reklama się opłaca?

My korzystamy z Embi-Marketing http://www.embi-marketing.pl/ i bardzo dobrze nam się z nimi współpracuje. To krakowska firma, działają na różnych polach, dobrze znają...

208 wypowiedzi
ostatnia 24.09.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

This was a shocking post. It has some look at here fundamental data on this subject. my gmail login

130 wypowiedzi
ostatnia 24.09.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

This was a shocking post. It has some look at here fundamental data on this subject. my gmail login

130 wypowiedzi
ostatnia 24.09.2018
Wizy do stanów

Cześć chciałem sobie ogarnąć wizy, wie jak ktoś jak to wygląda od strony praktycznej, znalazłem http://www.wizacenter.pl ponoć pomagają załatwić takie wizy i to w...

1 wypowiedzi
ostatnia 24.09.2018
Czy na odzieży można jeszcze zarobic?

Jak się zdecydujecie i chcecie porządnie wyposażyć szwalnię to dobrej jakości maszyny do szycia, stoły prasowalicze, żekazka kupicie w https://dlaszwalni.pl/ ...

69 wypowiedzi
ostatnia 23.09.2018
Biznes po stronie dobra

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.

36 wypowiedzi
ostatnia 23.09.2018