Zamówienia publiczne

Piątek
02.11.2001
Weszła w życie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych
 
Dnia 26 października 2001 r. weszło w życie większość przepisów nowelizacji z dnia 22 czerwca 2001 r. ustawy o zamówieniach publicznych [Dz. U. nr 76, poz. 813]. Dla małych i średnich przedsiębiorców mogą okazać się korzystne zwłaszcza te przepisy nowelizacji, które dopuszczają możliwość złożenia przez kilka podmiotów działających wspólnie (konsorcjum) oferty łącznej o udzielenie zamówienia publicznego. Nowelizacja zmieniła też wysokość obowiązkowego wadium płaconego przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu na zamówienia publiczne – wysokość tę obniżono z 1-5 proc. do 0,5-3 proc.

Zmieniono też zasady postępowania w sprawie zamówień publicznych. Wszyscy zainteresowani mogą teraz uczestniczyć w otwarciu ofert, większy jest zakres informacji odczytywanych podczas ich otwarcia, gdyż obok dotychczasowych (nazwy oferenta i ceny) należy również podać termin wykonania zamówienia publicznego, okres gwarancji i warunki płatności. Ponadto protokół, oferty oraz oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania mają być jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdy dostawca lub wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Istotne zmiany dotyczą procedury odwoławczej w postępowaniu o zamówienie publiczne. Nowe przepisy przewidują bowiem, że od wyroku zespołu arbitrów można wnieść skargę wyłącznie do Sądu Okręgowego w Warszawie (poprzednio można było ją wnieść do właściwego sądu na ogólnych zasadach określonych w kodeksie postępowania cywilnego). Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku.

Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 26 października 2001 r. (data wejścia w życie nowelizacji) stosuje się z pewnymi wyjątkami przepisy dotychczasowe (art. 2 nowelizacji). Dotychczasowe przepisy wykonawcze - o ile nie są sprzeczne z nowelizacją - zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Hej, od czego zacząć? Zakładając, że przoedmiot działalności masz ustalony, ja skupiłabym się na formie platności. W dzisiejszych czasach, ludzie chcą płacić...

102 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Assignment help service in usa for the student seeking help. We are provide the assignment help, writing service with the professional academic writer in minimal price.

84 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

assignment help

84 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Sklep zoologiczny

Co do samych sklepów zoologicznych to niewątpliwie jest ich bardzo dużo w sieci , ja jednak już od dawna korzystam z oferty tego https://www.krakvet.pl/ . Większość...

21 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Nie zapomnij o szkoleniach bhp

Co się dzieje w przypadku gdy kursy bhp się nie odbędą? Wydaje mi się, że wtedy kary są bardzo wysokie.

22 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Finansowanie reklamy we franczyzie

Podstawowym źródłem finansowania działań marketingowych we franczyzie są środki pieniężne zebrane z wpłat na wspólny fundusz przeznaczony na ten cel. Jednakże w...

1 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Skuteczna i tania reklama małej firmy

Polecam reklame w aplikacji która łączy klientów z partnerami handlowymi. Koszt 0 zł. Płacimy do 5% kwoty której klient u nas zostawił. Czyli tak naprawdę płacimy...

407 wypowiedzi
ostatnia 15.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I want to encourage that you continue your great writing, have a nice day! Wifi hacking apk

84 wypowiedzi
ostatnia 14.07.2018