Zamówienia publiczne

Piątek
02.11.2001
Weszła w życie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych
 
Dnia 26 października 2001 r. weszło w życie większość przepisów nowelizacji z dnia 22 czerwca 2001 r. ustawy o zamówieniach publicznych [Dz. U. nr 76, poz. 813]. Dla małych i średnich przedsiębiorców mogą okazać się korzystne zwłaszcza te przepisy nowelizacji, które dopuszczają możliwość złożenia przez kilka podmiotów działających wspólnie (konsorcjum) oferty łącznej o udzielenie zamówienia publicznego. Nowelizacja zmieniła też wysokość obowiązkowego wadium płaconego przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu na zamówienia publiczne – wysokość tę obniżono z 1-5 proc. do 0,5-3 proc.

Zmieniono też zasady postępowania w sprawie zamówień publicznych. Wszyscy zainteresowani mogą teraz uczestniczyć w otwarciu ofert, większy jest zakres informacji odczytywanych podczas ich otwarcia, gdyż obok dotychczasowych (nazwy oferenta i ceny) należy również podać termin wykonania zamówienia publicznego, okres gwarancji i warunki płatności. Ponadto protokół, oferty oraz oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania mają być jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdy dostawca lub wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Istotne zmiany dotyczą procedury odwoławczej w postępowaniu o zamówienie publiczne. Nowe przepisy przewidują bowiem, że od wyroku zespołu arbitrów można wnieść skargę wyłącznie do Sądu Okręgowego w Warszawie (poprzednio można było ją wnieść do właściwego sądu na ogólnych zasadach określonych w kodeksie postępowania cywilnego). Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku.

Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 26 października 2001 r. (data wejścia w życie nowelizacji) stosuje się z pewnymi wyjątkami przepisy dotychczasowe (art. 2 nowelizacji). Dotychczasowe przepisy wykonawcze - o ile nie są sprzeczne z nowelizacją - zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Siłownia

ciekawe wiadomości i strona 192.168 ll

11 wypowiedzi
ostatnia 25.04.2018
Faktoring a franczyza

Faktoring jest sposobem na uzyskanie dodatkowej gotówki-moim zdaniem lepsze to niz pakowanie się w kredyt. Niestety nie wiem czy mając juz franczyzę mozesz starać się o...

26 wypowiedzi
ostatnia 24.04.2018
Jaka reklama się opłaca?

Tradycyjna reklama jak baner czy plandeka zawsze się sprawdzi. My zamawialiśmy jedno i drugie od http://erka.gdansk.pl/plandeki/ i z obu rzeczy jesteśmy zadowoleni,...

200 wypowiedzi
ostatnia 23.04.2018
Tani biznes dla początkującego

Przy rozwijaniu swojego biznesu zdecydowanie dobrze jest wziąć pod uwagę fachową pomoc czyli firmę consultingową. My korzystaliśmy z usług...

80 wypowiedzi
ostatnia 23.04.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Mały kapitał to nie problem. Problemy zaczynają się wtedy,gdy nie radzimy sobie w zarządzaniu. W takim przypadku należy zainteresować się...

227 wypowiedzi
ostatnia 23.04.2018
Oczaruj klienta

Świetny tekst! Bez tych wskazówek żaden sklep nie ma prawa bytu. Długo nikt nie wytrzyma. Dzisiejszym rynkiem rządzą klienci, więc trzeba przewidywać ich potrzeby....

1 wypowiedzi
ostatnia 23.04.2018
Żony milionerów też zarabiają

Today the weather is quite beautiful. I like this. It makes me comfortable and works better. But I tried my best and try to finish the contest with a fierce determination to...

4 wypowiedzi
ostatnia 23.04.2018
Pomysł na biznes - restauracja regionalna

Jak zawsze podstawą jest inwestycja w dobry sprzęt kuchenny i dobre produkty. Jeśli o wyposażenie chodzi to my większość rzeczy kupowaliśmy w hurcie w...

50 wypowiedzi
ostatnia 22.04.2018
zobacz więcej na forum