02.11.2001

Ubezpieczenia społeczne

Warunki objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2000 r., sygn. akt II UKN 457/99, opublikowany w OSNAP 2001/18/564, sentencja: Warunkiem objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą jest zgłoszenie działalności do ubezpieczenia społecznego, połączone z jej rzeczywistym prowadzeniem na podstawie wpisu do ewidencji lub koncesji. Nie jest natomiast takim warunkiem zgłoszenie działalności w urzędzie skarbowym w celu wymierzenia podatku.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0