Ustawa o domach składowych

Wtorek
16.01.2001
Nowe regulacje działalność domów składowych mają usprawnić obrót handlowy.
 
Z dniem 4 stycznia 2001 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw [Dz. U. nr 114, poz. 1191]. Ustawa reguluje działalność domów składowych oraz wydawania dowodów składowych, które mają usprawnić obrót handlowy.

Domy składowe będą przechowywać: a) towary rolne, tj. surowce, półprodukty i produkty określone w przepisach o statystyce publicznej jako rolno-spożywcze, lub b) towary przemysłowe, tj. surowce, półprodukty i produkty inne niż towary rolne. Domy składowe prowadzić mogą osoby fizyczne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe lub spółki: jawna, komandytowa, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, komandytowo-akcyjna. Na jego prowadzenie muszą uzyskać zezwolenie: ministra gospodarki - przedsiębiorcy przyjmujący na skład towary przemysłowe; ministra rolnictwa - deponujący artykuły rolne i spożywcze.

W domach składowych może deponować towar każdy, czyje produkty będą spełniać określone warunki (określi je rozporządzenie Rady Ministrów), m.in. rolnicy, producenci, hurtownicy. Składający towar otrzyma od domu składowego dowód składu, na podstawie którego będzie można uzyskać kredyt, zabezpieczony na złożonym towarze. Dowód składa się z dwóch części: rewersu ? składowego dowodu posiadania oraz warrantu ? składowego dokumentu zastawniczego (art. 23 ust. 2 ustawy). Obie części można przenosić przez indos łącznie lub oddzielnie (zastosowanie mają przepisy o indosie z prawa wekslowego). Rewers zachowa dom składowy, a warrant zostanie wręczony deponującemu towar.

Nadzór nad domami przechowującymi towary przemysłowe sprawuje minister gospodarki, a artykuły rolne - minister rolnictwa oraz Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. Domy składowe wchodzą w skład Izby Domów Składowych, która ma osobowość prawną. Jej siedziba ma się znajdować w Warszawie. Izba będzie działać na podstawie statutu, który zatwierdzi minister rolnictwa w porozumieniu z ministrem gospodarki.

Izba utworzy składowy fundusz gwarancyjny. Jego obowiązkowymi członkami będą domy składowe, które przechowują towary rolno-spożywcze. Środki gromadzone na nim będą pochodzić ze składek przedsiębiorstw i zostaną przeznaczone na pokrycie roszczeń posiadaczy dowodów składowych lub ich części z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy składu.

Zgodnie z art. 69 ustawy, w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy minister rolnictwa ma zwołać w Warszawie posiedzenie walnego zgromadzenia Izby Domów Składowych w celu przeprowadzenia wyboru władz oraz powołania składowego funduszu gwarancyjnego.

W związku z powyższymi regulacjami ustawa wprowadza też liczne zmiany w innych przepisach; najważniejsze z nich to zmiany w kodeksie cywilnym, dotyczące regulacji umowy składu (tytuł XXX w księdze trzeciej kodeksu cywilnego ? przepisy art. 853 8599).

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I am here to put as much weigh as I can to make your points asserted. Well this can be said about some of the available dissertation writing help and assignment help

93 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and indeed this is why you are able to turn a seemingly gigantic issue to an easy to summarise work thanks largely to your efforts. essay writing service

93 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

In order to accomplish academic success you can take professional help to write my assignment cheap UK.

93 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018
Kwiaciarnia: Biznes, który kłuje

Polecam również https://www.kwiaty-prezenty.pl/, dzięki którym zdobędziesz takie kwiaty jakie chcesz. Fajnie jest tam zrobione bo jest podział na kategorie....

1 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Polecam www.reprograf.com.pl pomogą przy rozwijaniu własnej drukarni. Bogaty asortyment dobrej jakości sprzętów do druku i innych materiałów pomocniczych będzie w sam raz.

231 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks for sharing.I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will write many more posts like this one. - minion rush...

93 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Czy warto otworzyć sklep odzieżowy?

Pewnie że warto otworzyć taki sklep, teraz sklepy internetowe są jak najbardziej na topie, przecież każdy już kupuje online. Ważne że klient będzie zadowolony z...

34 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks a lot for sharing this great website.. have a nice day.. thanks. professional dissertation writers from singapore

93 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018