Należności spływają coraz szybciej

Najwięcej optymistów jest wśród małych i średnich przedsiębiorców. Na wykresie prognoza sytuacji finansowej firm w IV kwartale 2010 według wielkości zatrudnienia.
Poniedziałek
15.11.2010
Badania Krajowego Rejestru Długów i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce pokazują, że portfel należności polskich przedsiębiorstw ma się coraz lepiej. Odsetek przeterminowanych zobowiązań spada, a coraz więcej firm oczekuje poprawy swojej sytuacji finansowej.
 

Opracowywany przez KRD i KPF Indeks Należności Przedsiębiorstw opiera się na kilku obszarach związanych ze zobowiązaniami firm. Obejmuje średni okres przeterminowania należności, odsetek przeterminowanych długów w portfelach firm, liczbę przedsiębiorstw, które na skutek problemów z należnościami nie mogą terminowo regulować swoich zobowiązań i przeciętny poziom kosztów, jakie w związku z tym ponoszą.

Notowany od początku 2009 roku wskaźnik w ostatniej edycji badania wzrósł trzeci raz z rzędu i osiągnął rekordowy poziom 86,2 punktów w październiku, w porównaniu z 84,6 punktów w lipcu. To dobre wieści, bo pozwalają oczekiwać, że w następnych kwartałach wzrost gospodarczy będzie w coraz mniejszym stopniu hamowany przez problemy firm z należnościami. Można też spodziewać się, że mniejsze problemy z windykacją należności spowodują zwiększenie nakładów inwestycyjnych.

U ponad 1/3 badanych firm problem z wyegzekwowaniem należności nie występuje lub zmniejsza się. Kłopoty ze ściąganiem długów narastają u 18,6 proc. przedsiębiorców, ale to wynik znacznie lepszy niż w drugim kwartale, gdzie problemy zaostrzały się u 23 proc. firm. Większość (52 proc.) przedsiębiorców spodziewa się natomiast, że w kolejnym kwartale problemy ze ściągalnością utrzymają się na podobnym poziomie.

Październikowe badania pokazało też najniższy historycznie poziom odsetka przeterminowanych należności w portfelach firm. Wyniósł on 23,9 proc., jednak trudno jednoznacznie stwierdzić, czy wynika on z bardziej efektywnego egzekwowania należności, czy raczej z faktu, że wraz z poprawą koniunktury po prostu przybyło nowych należności, które jeszcze nie uległy przeterminowaniu. Tym bardziej, że średni okres przeterminowania długów wzrósł w badanym okresie o 4 dni.

Badanie przeprowadzone na próbie 2,5 tys. przedsiębiorstw korzystających z usług KRD pokazało też poprawę kondycji finansowej firm. W drugim kwartale 2010 ponad 19 proc. ankietowanych deklarowało pogorszenie sytuacji finansowej. Od lipca do września ten odsetek zmalał do poziomu 14,5 proc. Zmalało natomiast grono optymistów, którzy o przyszłości wypowiadali się z nadzieją na poprawę swoich finansów. W poprzednim kwartale lepszych czasów spodziewało się 40 proc. badanych, teraz na poprawę nadzieję ma tylko nieco ponad 35 proc. firm.

(gum)


POPULARNE NA FORUM

Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Hej, od czego zacząć? Zakładając, że przoedmiot działalności masz ustalony, ja skupiłabym się na formie platności. W dzisiejszych czasach, ludzie chcą płacić...

102 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Assignment help service in usa for the student seeking help. We are provide the assignment help, writing service with the professional academic writer in minimal price.

84 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

assignment help

84 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Sklep zoologiczny

Co do samych sklepów zoologicznych to niewątpliwie jest ich bardzo dużo w sieci , ja jednak już od dawna korzystam z oferty tego https://www.krakvet.pl/ . Większość...

21 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Nie zapomnij o szkoleniach bhp

Co się dzieje w przypadku gdy kursy bhp się nie odbędą? Wydaje mi się, że wtedy kary są bardzo wysokie.

22 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Finansowanie reklamy we franczyzie

Podstawowym źródłem finansowania działań marketingowych we franczyzie są środki pieniężne zebrane z wpłat na wspólny fundusz przeznaczony na ten cel. Jednakże w...

1 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Skuteczna i tania reklama małej firmy

Polecam reklame w aplikacji która łączy klientów z partnerami handlowymi. Koszt 0 zł. Płacimy do 5% kwoty której klient u nas zostawił. Czyli tak naprawdę płacimy...

407 wypowiedzi
ostatnia 15.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I want to encourage that you continue your great writing, have a nice day! Wifi hacking apk

84 wypowiedzi
ostatnia 14.07.2018