16.01.2001

Orzecznictwo sądowe

Sąd najwyższy wydał wyroki w sprawie ochrony oznaczeń identyfikujących przedsiębiorców, umowy o pracę z członkiem zarządu w spółce z o.o. i oznaczenia ceny towaru.

Orzecznictwo sądowe - wybór:

Ochrona oznaczeń identyfikujących przedsiębiorców:

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28.10.1998 r. (II CKN 25/98), opublikowany w Przeglądzie Prawa Handlowego, nr: grudzień 2000.
Treść: Naruszenie nazwy osoby prawnej jako jej dobra osobistego może nastąpić w razie używania przez nieuprawnionego nie tylko pełnej nazwy, ale i jej części, jeżeli ta część spełnia w sposób wystarczający funkcję indywidualizującą osobę prawną, która umożliwia jednoznaczną identyfikację tej osoby i jej odróżnienie od innych podmiotów, dlatego że tworzące część nazwy oznaczenie ma samo w sobie dostateczną moc dystynktywną.

Umowa o pracę z członkiem zarządu w spółce z o.o.:

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16.12.1998 r. (II UKN 394/98), opublikowany w Orzecznictwie Sądów Polskich, nr: grudzień 2000.
Treść: Prowadzenie spraw spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udziały ma dwóch lub więcej wspólników, może być w ramach jednoosobowego zarządu powierzone każdemu z nich, niezależnie od równego bądź zróżnicowanego udziału w kapitale spółki. Udział tego wspólnika w podjęciu z naruszeniem art. 235 kodeksu handlowego uchwały zgromadzenia wspólników, ustalającej wysokość jego wynagrodzenia, nie powoduje nieważności umowy o pracę.

Oznaczenie ceny towaru:

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21.02.2000 r. (II SA 1707/99), opublikowany w Orzecznictwie Sądów Polskich, nr: grudzień 2000.
Treść: Ustawodawca wymaga oznaczenia ceny bezpośrednio na towarze (art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach ? Dz. U. z 1998 r., nr 27, poz. 195 ze zm.). O tym, że musi to być obecnie przede wszystkim oznaczenie tradycyjne, przesądza art. 17 ust. 4 ustawy, który stanowi, że ceny muszą być uwidocznione "w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o ich wysokości".

W związku z powyższym, zdaniem Sądu Najwyższego, nie wystarczy dokonanie oznaczenia ceny bezpośrednio na towarze tylko za pomocą kodu kreskowego możliwego do odczytania w specjalnym czytniku umieszczonym w sklepie. Konieczne jest oznaczenie tradycyjne.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0