Nie zapomnij o szkoleniach bhp

Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp.
Wtorek
30.11.2010
Każdy zatrudniony przez nas pracownik przed rozpoczęciem pracy musi przejść szkolenie z zakresu bhp.
 

Według rozdziału VIII Kodeksu Pracy, art. 237 (3) oraz wydanego na podstawie delegacji art. 237 (5) rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.), pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oznacza to, że każdy zatrudniony przez nas pracownik przed rozpoczęciem wypełniania swoich obowiązków, musi przejść szkolenie bhp. Od tej zasady jest tylko jedno odstępstwo - pracownik nie musi odbywać takiego szkolenia w przypadku, gdy podejmuje pracę na stanowisku, które już zajmował w naszej firmie bezpośrednio przed nawiązaniem z nami kolejnej umowy o pracę.

Szkolenie odbywa się w godzinach pracy i płaci za nie pracodawca. Pracownik powinien potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami bhp. Ponadto okresowo powinniśmy zaznajamiać naszych pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na poszczególnych stanowiskach pracy.

Również sami, jako pracodawcy, jesteśmy zobowiązani odbyć takie szkolenie w zakresie niezbędnym do wykonywania naszych zawodowych powinności.

Cel szkolenia

Szkolenie powinno zapewnić uczestnikom:

  • zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
  • poznanie przepisów oraz zasad bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie i na określonym stanowisku, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp;
  • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Kto może prowadzić szkolenie?

Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp na podstawie przepisów o systemie oświaty. Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bhp prowadzą ww. jednostki szkoleniowe.

Tylko twarzą w twarz

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) w § 16 ust. 2 nakazuje, aby egzamin był przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. Tak więc wszelkie praktyki egzaminowania pracowników z zasad bhp w formie wideokonferencji czy telekonferencji, nie mogą być praktykowane.

(mip)


Miłka Pejda-Rabij, dziennikarz
Miłosława Pejda-Rabij
dziennikarz
/22/
ZOBACZ WIĘCEJ

POPULARNE NA FORUM

Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Within the same manner that inbreeding among human populations can boom the frequency of commonly rare genes that cause sicknesses, the selective breeding that created the...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

A Best Essay Services study which dog breeders to avoid. ... The term "Outdoor breeder" is every now and then used to explain dog breeders with little experience or...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Hej, od czego zacząć? Zakładając, że przoedmiot działalności masz ustalony, ja skupiłabym się na formie platności. W dzisiejszych czasach, ludzie chcą płacić...

102 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Assignment help service in usa for the student seeking help. We are provide the assignment help, writing service with the professional academic writer in minimal price.

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

assignment help

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018