16.11.2001

Prawo Pracy

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2001 r., omówiona w Rzeczpospolitej z dnia 15.11.2001: w związku z rozbieżnościami, jakie powstały na gruncie stosowania obowiązującego od 1 maja 2001 r. przepisu art. 129 kodeksu pracy, zgodnie z którym czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin (w 2001 r.) w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 3 miesięcy, Sąd Najwyższy opowiedział się za przeciętnie pięciodniowym tygodniem pracy - np. w jednym tygodniu przez sześć dni, w innym cztery dni. Zdaniem Sądu słowo "przeciętnie" z art. 129 § 1 k.p. odnosi się zarówno do liczby godzin, jak i dni pracy w tygodniu.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0