15.12.2010

VAT oswojony

Nowe stawki VAT wejdą w życie już za kilka tygodni. Dlatego warto dowiedzieć się co zrobić, żeby zmiany były dla naszej firmy jak najmniej uciążliwe.

Wprowadzone zmiany stawek podatku od towarów i usług dotkną każdego z nas, bo ich ciężar finansowy ponosi każdy konsument. Przedsiębiorcy dodatkowo będą musieli zająć się ich wdrożeniem i to bez względu na skalę prowadzonej działalności. Prowadząc własną działalność warto wcześniej zainteresować się, jakie zmiany będzie trzeba wprowadzić w firmie, żeby 1 stycznia wszystko funkcjonowało jak w zegarku.

Kalkulator i banknoty 100 zł i 50 zł.

Zmiany w stawkach podatku VAT wejdą w życie od 1 stycznia 2011.

Nowe przepisy to głównie podwyżki stawek i tak od początku przyszłego roku wzrośnie:

 • stawka podstawowa z 22 proc. do 23 proc.
 • stawka na żywność nieprzetworzoną z 3 proc. do 5 proc.
 • stawka preferencyjna z 7 proc. do 8 proc.,
 • stawka na książki i wydawnictwa specjalistyczne z 0 proc. do 5 proc.,
 • stawka zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolnika ryczałtowego z 6 proc. do 7 proc.,
 • stawka ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych z 3 proc. do 4 proc.
Nowe przepisy, to nie tylko podwyżki, ale też obniżka – stawka VAT na żywność przetworzoną została zmniejszona z 7 proc. do 5 proc.

Jak się przygotować?

Przygotowując się do rozliczania się według nowych stawek VAT trzeba zwrócić uwagę na kilka sfer działania firmy. Przede wszystkim należy dowiedzieć się, jakie stawki będą odpowiednie dla prowadzonej przez nas działalności i sprzedawanego asortymentu. Przedsiębiorca musi również dokonać aktualizacji oprogramowania do prowadzenia ewidencji księgowej, uzupełnić je o nowe wzory deklaracji oraz możliwości wprowadzenia dokumentów z nowymi stawkami VAT. Zmiany trzeba również wprowadzić do oprogramowania używanego przy fakturowaniu. Musimy też zweryfikować umowy handlowe z partnerami, w których powinny znaleźć się klauzule precyzujące kwestie obowiązujących cen. Jednak aktualizacje oprogramowania to dopiero początek zmian, bo trzeba jeszcze dokonać weryfikacji cenników i kartotek towarów. Nie można również zapomnieć o zmianie cen umieszczonych na produktach oraz w cennikach lub menu.

Kiedy znamy już obowiązujące stawki, trzeba przystosować do nich wykorzystywane oprogramowanie i urządzenia typu drukarki i kasy fiskalne. Jak to zrobić? Doradzają specjaliści z firmy Comarch, produkującej oprogramowanie dla firm.

W związku z brakiem stosownych rozporządzeń i niejasności kwestii literowego oznaczenia nowych stawek podatkowych na urządzeniach fiskalnych może się okazać, że w nowym roku, po dokonaniu koniecznych zmian na tych urządzeniach niemożliwe będzie zarejestrowanie na nich obrotu w starej stawce, np. 22 proc.

  Aby zminimalizować ilość w/w przypadków, zalecane jest:
 • Zakończenie fakturowania wszystkich otrzymanych w 2010 roku zaliczek nie później niż 31.12.2010, tj. przed dokonaniem zmian na drukarkach fiskalnych.
 • Zafiskalizowanie wszystkich faktur i paragonów z roku 2010 nie później niż 31.12.2010, tj. przed dokonaniem zmian na drukarkach fiskalnych.

Szacowana liczba urządzeń fiskalnych na rynku wynosi 1,5 mln. Zmiana oprogramowania będzie operacją na szeroką skalę. Warto się zastanowić, na czym będą polegały zmiany w urządzeniach fiskalnych. Zmiany dotyczące kas fiskalnych będą polegały przede wszystkim na wprowadzeniu nowych stawek do urządzenia i przyporządkowaniu odpowiednich wartości do liter A-G. Sposób przyporządkowania stawek do odpowiednich liter określi Minister Finansów w stosownym rozporządzeniu przed 1 stycznia 2011 roku. Natomiast drukarki fiskalne, zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów, zapamiętują historię zmian podatku dla każdego towaru sprzedanego z pomocą danej drukarki. Oznacza to, że w przypadku pomyłki i sprzedaży towaru z błędną stawką, transakcja ta zostanie zapisana w pamięci drukarki. Dodatkowo zabezpieczenie przed „schodkiem podatkowym” powoduje blokadę sprzedaży towaru w przypadku, gdy nastąpiła próba jego sprzedaży obniżając stawkę VAT, a następnie ją podwyższając. Powyższe mechanizmy mogą zablokować sprzedaż towarów.

W świetle powyższych zmian nasuwa się zatem szereg pytań dotyczących procesu przeprogramowania urządzeń:

 • Kiedy dokładnie powinniśmy przeprogramować urządzenie?

 • Termin jest jeden. Zmianę stawek należy wykonać po wykonaniu raportu dziennego za ostatni dzień sprzedaży w roku. Jest to powód, który spędza sen z powiek posiadaczom urządzeń fiskalnych.

 • Co należy zrobić, aby zdążyć ze zmianą stawek?

 • W przypadku kas fiskalnych w pierwszej kolejności należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia. Producenci większości kas fiskalnych zapewniają, że konieczne zmiany użytkownik jest w stanie wykonać samodzielnie. Część producentów kas fiskalnych zamieszcza na swoich stronach internetowych instrukcje, w jaki sposób sprawnie przeprogramować kasy lub udostępnia oprogramowanie usprawniające przeprogramowanie urządzenia. W przypadku, gdy urządzenie jest już kilkunastoletnie, mogą wystąpić problemy natury technologicznej. Zdarzenie to może mieć miejsce, ze względu na środowisko DOS, w którym było tworzone oprogramowanie. Dodatkowo baza towarowa w przedsiębiorstwie może być bardzo duża, co w efekcie powoduje wysokie ryzyko popełnienia błędu przy zmianie stawek. W tym przypadku potrzebna będzie pomoc fachowca. Pierwszym krokiem powinno być w tej sytuacji wysłanie zgłoszenia do partnera biznesowego, który dostarcza nam rozwiązanie lub producenta urządzenia.

(mak), Comarch