Odsetki tylko na żądanie

Wtorek
13.11.2001
Przeciąganie terminów zapłaty małym przedsiębiorcom
 
Jak podaje "Rzeczpospolita", stosowana przez silniejszych kontrahentów praktyka narzucania słabszym partnerom długich terminów zapłaty za dostarczone przez nich towary i usługi stała się dla drobnych kooperantów wielkich firm prawdziwą zmorą. Stąd ogromne zainteresowanie uchwaloną 6 września 2001 r. ustawą o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym.

Istota ustawy sprowadza się do tego, że jeśli w umowie między małym przedsiębiorcą a jego kontrahentem nie mającym takiego statusu zostanie ustalony termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, ów kontrahent będzie obowiązany do wypłacenia odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po dostarczeniu towaru czy wykonaniu usługi (czyli spełnieniu świadczenia niepieniężnego) i dostarczeniu odbiorcy faktury lub rachunku - do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Ważna uwaga: ten duży musi zapłacić odsetki tylko wówczas, gdy dostawca ich zażąda. Mały przedsiębiorca może oczywiście - przede wszystkim ze względu na to, by nie tracić kontraktu - z owych odsetek rezygnować. Z ustawy płynie natomiast zakaz zawierania porozumień, na mocy których mały przedsiębiorca mógłby zrzec się tego uprawnienia.

Co to oznacza w praktyce? Otóż mały przedsiębiorca, by nie narażać się dużemu, od którego czasem zależy byt jego firmy, może godzić się na terminy zapłaty przekraczające 30 dni i nie dopominać się odsetek, dopóki współpraca trwa. Jeśli jednak z jakiś względów zostanie zerwana, będzie mógł zażądać ich za czas, w którym nie uległy przedawnieniu. Roszczenia zaś związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się z upływem 3 lat (art. 118 kodeksu cywilnego).

Więcej: Izabela Lewandowska, Rzeczpospolita, 13 listopada 2001, "Prawo co Dnia"
Rzeczpospolita

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

It is important to understand that, in many cases, puppy mills aren't unlawful. In maximum states, a breeding kennel can legally hold dozens, even hundreds, of puppies in cages...

97 wypowiedzi
ostatnia 22.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and if you don't waste your time and focus on the good, rather than the bad, then I think there is no way you won't be able to achieve your goal. Great thought. ...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I think understanding reality is the key to staying in present moment and live it fully. I will have you check out these editing and proofreading service as well as list of...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Jak założyć spółkę z o.o.?

W zarejestrowaniu i ruszeniu mojej spółki nie pomogła mi żadna książka, tylko http://www.spolka.org/rejestracja-spolek/ . Na 100% podchodzą do każdego klienta dając...

3 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Sądzę ,że w twoim przypadku spółka będzie odpowiednia. Jeśli nie wiesz jak rozpocząć, to skontaktuj się z http://spolka.org/rejestracja-spolek/. Pomogą tobie...

232 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Biznes po stronie dobra

there is no bad side if your employee but according to me business is full time occupation, you can not postpone your attention to a problem like customer complaint and so on,...

21 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I am here to put as much weigh as I can to make your points asserted. Well this can be said about some of the available dissertation writing help and assignment help

97 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018