Kasa z Unii ciągle do wzięcia

Nabór wniosków będzie odbywał się w dwóch turach - w kwietniu i w październiku. W obu rundach do rozdysponowania będzie po 177,5 mln zł.
Wtorek
01.02.2011
Niebawem rusza nabór projektów realizowanych w ramach działania 8.2 PO Innowacyjna Gospodarka. Żeby skorzystać z unijnych pieniędzy już dziś trzeba zacząć przygotowywać wnioski.
 

Środki z Funduszy Europejskich ciągle jeszcze znajdują się w zasięgu polskich przedsiębiorców. Jednym z najpopularniejszych projektów jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, który jest realizowany od 2007 roku. Program ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Jest to zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, jak i wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.

W ramach PO IG swoje pięć minut ma teraz Działanie 8.2 wspierające wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B (Business to Business) z przeznaczeniem na realizację projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. W 2011 planowane są dwie rundy aplikacyjne – pierwsza rusza w kwietniu, druga startuje w październiku. Nie ma jeszcze dokładnie ustalonych terminów, dlatego wszyscy zainteresowani uzyskaniem dotacji w jednym z ostatnich naborów powinni szybko rozpocząć przygotowania do składania wniosków. W obu rundach do rozdysponowania będzie po 177,5 mln zł.

- Zgodnie z sugestiami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, typowy projekt kwalifikujący się do objęcia wsparciem z Działania 8.2 PO IG obejmuje integrację systemów informatycznych przedsiębiorstw lub wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw - mówi Grzegorz Pigłowski, Konsultant ds. Funduszy Europejskich, A1 Europe. - Wsparcie może być udzielone przedsiębiorcy, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców.

Nowe zasady

Ubiegłoroczny nabór zaskoczył wnioskodawców nowymi zasadami przyznawania grantów. W tym roku tak poważnych zmian raczej nie należy się obawiać.
- Od 2010 roku o wsparcie nie mogą już ubiegać się spółki kapitałowe w organizacji. Pojawiła się też możliwość składania wniosków elektronicznie. Kolejna istotna zmiana dotyczyła wprowadzenia dodatkowych kryteriów wyboru projektów (tzw. kryteriów merytorycznych fakultatywnych), dzięki którym każdy projekt otrzymuje dodatkowe punkty. Dzięki temu oprócz obligatoryjnej oceny „zero-jedynkowej” oceny projektów mogą być zróżnicowane punktacją dodatkową. Premiowano m.in.: współpracę wnioskodawcy z partnerami zagranicznymi, Implementację podpisu elektronicznego i elektronicznej wymiany danych – wymienia Grzegorz Pigłowski.

B2B czy B2C?

Ubiegający się o dofinansowanie w ramach działania 8.2 powinni zwrócić szczególną uwagę na pojęcie B2B, które w tym przypadku rozumiane jest wąsko, a nie jako wszelkie relacje zachodzące między przedsiębiorstwami. W tym szerokim rozumieniu, za partnera biznesowego możemy uznać również klienta, który jest przedsiębiorcą lub przedsiębiorstwem, a to w rozumieniu wytycznych w VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest relacja B2C (Business-to-Consumer).

- Działanie 8.2 PO IG skupia się na procesach zewnętrznych przedsiębiorstwa, a „B2B” w 8.2 PO IG to B2B sensu stricte, rozumiane wąsko – jako relacja z tymi podmiotami, z którymi relacje biznesowe oparte są na współpracy realizowanej w sposób ciągły na podstawie umowy o współpracy, w której określone są wzajemne obowiązki, a współpraca ta ma na celu obsługę wspólnego klienta lub współudział w wytworzeniu produktu – wyjaśnia Grzegorz Pigłowski.

(mak)


POPULARNE NA FORUM

Która porównywarka kredytowa lepiej odszukuje oferty?

Szukałem w przestrzeni internetowej takiego narzędzia, które pozwoli mi na wybór odpowiedniego kredytu pożyczki przez internet spłacanej w ratach miesięcznych. I...

27 wypowiedzi
ostatnia 21.05.2018
Pilnie potrzebują pieniędzy, aby wyjść z długów?

cześć, czy masz kłopot finansowy? i potrzebujesz pożyczki, aby założyć firmę, spłacić dług lub za leki? jeśli tak, proszę skontaktować się z panią Stellą Rene,...

64 wypowiedzi
ostatnia 20.05.2018
Pilnie potrzebują pieniędzy, aby wyjść z długów?

cześć, czy masz kłopot finansowy? i potrzebujesz pożyczki, aby założyć firmę, spłacić dług lub za leki? jeśli tak, proszę skontaktować się z panią Stellą Rene,...

64 wypowiedzi
ostatnia 18.05.2018
Pilnie potrzebują pieniędzy, aby wyjść z długów?

cześć, czy masz kłopot finansowy? i potrzebujesz pożyczki, aby założyć firmę, spłacić dług lub za leki? jeśli tak, proszę skontaktować się z panią Stellą Rene,...

64 wypowiedzi
ostatnia 18.05.2018
Pilnie potrzebują pieniędzy, aby wyjść z długów?

Najlepszym wyjściem jest konsolidacja długów. Więcej na ten pożyczki konsolidacyjnej: Konsolidacja długów

64 wypowiedzi
ostatnia 17.05.2018
Pilnie potrzebują pieniędzy, aby wyjść z długów?

[url]https://erppolska.pl/jakie-dlugi-mozna-skonsolidowac/[/url]

64 wypowiedzi
ostatnia 17.05.2018
Pilnie potrzebują pieniędzy, aby wyjść z długów?

Najlepszym wyjściem jest konsolidacja długów. Więcej na ten pożyczki konsolidacyjnej: https://erppolska.pl/jakie-dlugi-mozna-skonsolidowac/

64 wypowiedzi
ostatnia 17.05.2018
Pożyczki z finansowania na poziomie nieba

Do wiadomości; Jesteś biznesmenem lub kobietą? Czy jesteś w jakimś bałaganie finansowym, czy potrzebujesz funduszy na rozpoczęcie działalności? Czy potrzebujesz...

1 wypowiedzi
ostatnia 16.05.2018