07.02.2011

Dłużnicy znikają wraz z kryzysem

I nie chodzi o potajemne ucieczki zadłużonych kontrahentów. Wieści są dobre – firmy mają coraz mniejsze problemy ze spłacaniem zobowiązań.

Badania prowadzone kwartalnie od początku 2009 roku przez Krajowy Rejestr Długów i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych po raz kolejny przyniosły optymistyczne wyniki. Odsetek firm, których sytuacja finansowa w ostatnim kwartale ubiegłego roku uległa poprawie wzrósł o blisko 2 proc. i wyniósł 26,9 proc. Co szósty przedsiębiorca twierdzi, że sytuacja jego firmy nie zmieniła się, a 14,8 proc. wskazuje na jej pogorszenie.

Wykres prezentujący problemy z należnosciami polskich przedsiebiorstw.

Projekt badawczy „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” wykazał w ostatnim kwartale 2010 roku najniższy w swojej historii odsetek firm mających problemy z wyegzekwowaniem należności. Co piąty przedsiębiorca przyznaje, że nie ma żadnych kłopotów ze ściąganiem długów. Z 18,6 proc. do 17,7 proc. spadł też odsetek firm, wśród których tego rodzaju problemy narastają.

- Największe problemy ze egzekwowaniem należności ma budownictwo, natomiast najlepiej w tym zakresie radzi sobie sektor finansowy – mówi Andrzej Kulik, pełnomocnik zarządu Krajowego Rejestru Długów.

Cieszyć może również fakt, iż koszty nieterminowej obsługi zobowiązań przez klientów i kontrahentów sięgnęły rekordowo niskiego poziomu w okresie, w jakim Krajowy Rejestr Długów i Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych obserwują gospodarkę. W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku 71 proc. przyznało, że koszty wynikające ze zwlekaniem przez dłużników z terminową spłatą zobowiązań są na poziomie jednej dziesiątej całkowitych kosztów firmy.

- Wciąż jednak 31 proc. przedstawicieli firm mówi, że problemy ze ściąganiem należności wstrzymują ich od rozpoczynania nowych inwestycji – mówi Andrzej Kulik.

Wydłużył się również czas oczekiwania na płatności. Przybywa zwłaszcza należności zaległych od ponad roku – takie ma swoim portfelu 16 proc. przedsiębiorstw. Przeciętny okres przeterminowania długu wynosi 4 miesiące i 12 dni.

Wiele wskazuje jednak na to, że problemy z należnościami będą w dalszym ciągu spędzać sen z powiek polskim przedsiębiorcom. Aż 56 proc. z nich przewiduje, że w obecnym kwartale kłopoty z dłużnikami wystąpią w takiej samej skali jak dotychczas, a co piąta firma spodziewa się ich nasilenia.

(gum)