17.02.2011

Dotacje na innowacje

Na przedsiębiorców czeka 30 mln zł które mogą wykorzystać m.in. na zakup usług doradczych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła dwa pierwsze tegoroczne konkursy. 14 lutego ruszył nabór projektów realizowanych w ramach działania 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.Termin składania aplikacji upływa w momencie wyczerpania budżetu lub z końcem 2011 roku.

Ryzy banknotów 50 złotowych.

W ramach działania 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną” do wzięcia jest 30 mln zł.

Właściciele małych i średnich firm mogą się starać o dotacje na ochronę własności przemysłowej. Środki można pozyskać na pokrycie kosztów przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego oraz jego zgłoszenie do odpowiedniego organu w celu uzyskania ochrony. Pieniądze można też przeznaczyć na pokrycie kosztów wszczęcia i prowadzenia postępowania w zakresie np. unieważnienia patentu. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dotacje w wysokości od 2 tys. zł do 400 tys. zł na jeden projekt. W puli projektu jest 10,8 mln zł.

Do wzięcia są również pieniądze na zakup usług doradczych oraz przygotowanie analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym. Środki można pozyskać m.in. na zakup biznesplanów lub wycen firm. Do rozdysponowania jest 20 mln zł.

(mak)