Bat na złodzieja

Pracodawca może domagać się od pracownika nie tylko pokrycia wyrządzonych przez niego strat,
ale również rekompensaty za utracone korzyści.
Czwartek
17.03.2011
Kradzieże, przywłaszczenia, czy oszustwa to chleb powszedni polskich firm. Na szczęście coraz więcej przedsiębiorców wie, jak można walczyć z nadużyciami swoich pracowników.
 

Z badań Euler Hermes i Uniwersytetu Szczecińskiego wynika, że w 2010 ofiarami nieuczciwych pracowników padło 77 proc. przedsiębiorstw, rok wcześniej nadużycia zanotowano w 90 proc. firm. Najczęściej pojawiającym się przewinieniem są kradzieże, na które narzeka 43 proc. przedsiębiorców, przywłaszczenia mają miejsce w 23 proc. badanych firm, a 16 proc. przedsiębiorców zmaga się z oszustwami w firmie. Pracodawcy wskazywali również na: wyłudzenia towaru, działalność konkurencyjną, oświadczenia nieprawdy i nadmierne wydatki.

- Skala problemów bardzo się różni – może dotyczyć zarówno przywłaszczenia przez pracownika paliwa ze służbowego samochodu, nieuprawnionego wykorzystywania firmowego telefonu czy sprzętu biurowego, ale także kradzieży powierzonego towaru lub maszyn - wyjaśnia Kamil Markiewicz z Działu Prawnego D.A.S., Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej.

Zatrudniając pracownika musimy obdarzyć go zaufaniem. Jednocześnie delegowanie na pracownika kolejnych obowiązków i uprawnień daje mu coraz większe pole do nadużyć. Wraz z kolejnymi gadżetami, czy kosztownymi narzędziami pracy, rośnie liczba osób, które wykorzystują mienie pracodawcy do prywatnych celów. Właściciele firm nie są jednak bezbronni i w walce z nieuczciwymi pracownikami mogą wykorzystać coraz więcej narzędzi.

Na ratunek pracodawcy

Podstawową sankcją przewidzianą w Kodeksie Pracy za działanie na szkodę pracodawcy i ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, jest zwolnienie dyscyplinarne, czyli rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia. Jeżeli przedsiębiorca ma oczywiste dowody kradzieży obciążające pracownika, to może go zwolnić nie czekając na uzyskanie wyroku sądu. Trzeba jednak pamiętać, że umowę można rozwiązać z winy pracownika bez wypowiedzenia w ciągu miesiąca od uzyskania informacji o wydarzeniu uzasadniającym zwolnienie. Decyzja o wydaleniu dyscyplinarnym powinna być również skonsultowana z zakładową organizacją związkową.

Pracodawca może także wymagać od pracownika pokrycia kosztów wynikających z wyrządzonej przez niego szkody. Kodeks pracy mówi o odpowiedzialności ogólnej, oraz odpowiedzialności za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się.

- Pracownicy, którzy wyrządzili szkodę nieumyślnie muszą pokryć koszty wyrządzonej szkody w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez przedsiębiorcę. Jeśli pracownik wyrządzi szkodę naumyślnie, to musi pokryć koszty rzeczywistej straty oraz utraconych przez pracodawcę korzyści - mówi Kamil Markiewicz.

Pracownik odpowiada materialnie za całą wartość mienia mu powierzonego. Do grupy tej zalicza się: pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, towary, narzędzia oraz odzież i obuwie robocze.

Pracodawca może domagać się od pracownika nie tylko pokrycia wyrządzonych przez niego strat, ale również rekompensaty za utracone korzyści. Jeśli nieuczciwy pracownik nie chce naprawić wyrządzonej szkody, to pracodawca może dochodzić swoich praw przed sądem. Przestępstwami ściganymi z urzędu są: kradzież i przywłaszczanie. W procesie karnym pracodawca może wystąpić jako poszkodowany i domagać się naprawienia szkody.

(mak)


POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

It is important to understand that, in many cases, puppy mills aren't unlawful. In maximum states, a breeding kennel can legally hold dozens, even hundreds, of puppies in cages...

97 wypowiedzi
ostatnia 22.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and if you don't waste your time and focus on the good, rather than the bad, then I think there is no way you won't be able to achieve your goal. Great thought. ...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I think understanding reality is the key to staying in present moment and live it fully. I will have you check out these editing and proofreading service as well as list of...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Jak założyć spółkę z o.o.?

W zarejestrowaniu i ruszeniu mojej spółki nie pomogła mi żadna książka, tylko http://www.spolka.org/rejestracja-spolek/ . Na 100% podchodzą do każdego klienta dając...

3 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Sądzę ,że w twoim przypadku spółka będzie odpowiednia. Jeśli nie wiesz jak rozpocząć, to skontaktuj się z http://spolka.org/rejestracja-spolek/. Pomogą tobie...

232 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Biznes po stronie dobra

there is no bad side if your employee but according to me business is full time occupation, you can not postpone your attention to a problem like customer complaint and so on,...

21 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I am here to put as much weigh as I can to make your points asserted. Well this can be said about some of the available dissertation writing help and assignment help

97 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018