Księgi przychodów i rozchodów

Poniedziałek
03.12.2001
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 

Dnia 24 listopada 2001 r. weszły w życie znowelizowane dnia 27 października br. przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 128, poz. 1421). Wprowadzenie zmian stało się konieczne ze względu na obowiązującą od 6 października br. ostatnią nowelizację ustawy o rachunkowości (nowelizacja z dnia z 23 sierpnia 2001 r.; Dz. U. nr 102, poz. 1117). Zgodnie z nowelą do ustawy, spółki jawne i partnerskie, w których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, tak samo jak osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych muszą prowadzić pełną księgowość, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych lub świadczenia usług za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 tys. euro.

Stosownie do zmian w ustawie o rachunkowości znowelizowane przepisy rozporządzenia Ministra Finansów wprowadziły zasadę, iż obok spółek cywilnych także spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów i związanych z nią ksiąg podatkowych, tj. ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także ewidencji wyposażenia. Analogicznie jak w odniesieniu do spółek cywilnych osób fizycznych unormowano kwestię pisemnego zawiadamiania urzędów skarbowych przez wspólników spółek jawnych o zaprowadzeniu księgi, tzn. składać je muszą wszyscy wspólnicy.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Nie zapomnij o szkoleniach bhp

Co się dzieje w przypadku gdy kursy bhp się nie odbędą? Wydaje mi się, że wtedy kary są bardzo wysokie.

22 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Finansowanie reklamy we franczyzie

Podstawowym źródłem finansowania działań marketingowych we franczyzie są środki pieniężne zebrane z wpłat na wspólny fundusz przeznaczony na ten cel. Jednakże w...

1 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Skuteczna i tania reklama małej firmy

Polecam reklame w aplikacji która łączy klientów z partnerami handlowymi. Koszt 0 zł. Płacimy do 5% kwoty której klient u nas zostawił. Czyli tak naprawdę płacimy...

407 wypowiedzi
ostatnia 15.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I want to encourage that you continue your great writing, have a nice day! Wifi hacking apk

82 wypowiedzi
ostatnia 14.07.2018
Biznes po stronie dobra

Dollar General company has its origins in Scottsville, Kentucky from James Luther “J.L.” Turner and his son Cal Turner. James Turner’s father died in an accident in 1902...

18 wypowiedzi
ostatnia 12.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

nice post. Thanks for sharing such an interesting and witty post with us. Electromagnetic spider repellent

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018