Liczy się pomysł

W przypadku 500 największych amerykańskich spółek, własność intelektualna tworzy ich wartość aż w 80 procentach. Najczęściej stosowaną i najprostszą formą ochrony dóbr niematerialnych jest po prostu utrzymanie ich w tajemnicy.
Środa
23.03.2011
Czym jest własność intelektualna? Dlaczego warto ją chronić oraz jak to robić skutecznie?
 

W każdej firmie jest jakaś własność intelektualna - przedsiębiorstwo ma swoją nazwę, znak graficzny, odrębne nazwy dla produktów czy ofert. Jednak nie każda firma jest świadoma, że należy je chronić. Rejestracja elementów własności intelektualnej nie eliminuje ryzyka naruszeń, ale pozwalają na minimalizowanie ich negatywnych konsekwencji.

- W słowniku prawniczym nie istnieje określenie marka. Istnieją prawa do elementów własności intelektualnej – tłumaczy Jarosław Filipek, partner w zespole doradczym BrandTrasnactions. - Składają się na nie: autorskie prawa majątkowe, prawo do znaku towarowego, czy prawa do używania domeny internetowej. Na konkurencyjnym rynku nabywanie tych praw nie jest możliwością, ale koniecznością.

Własność intelektualna jest istotna dla firm z dwóch powodów. Po pierwsze, może być podstawą, na której buduje się wizerunek firmy. Unikatowe marki dają szansę na zdobycie wielu lojalnych klientów. Po drugie, znaki towarowe i patenty można licencjonować, co sprawia, że firma uzyskuje dodatkowe źródło przychodu.

Kolejnym ważnym zagadnieniem związanym z własnością intelektualną jest jej ochrona. Zaniechanie tej powinności wystawia firmę na różne rodzaje ryzyka. Przede wszystkim są to niebezpieczeństwa naruszeń własności intelektualnej firmy przez jej konkurentów. W przypadku nie zarejestrowania znaku towarowego czy patentu firma będzie miała ograniczone możliwości dochodzenia roszczeń w stosunku do podmiotów, które podrabiają jej produkty lub wykorzystują renomę.

W przypadku większości podmiotów gospodarczych, w celu uzyskania ochrony dóbr intelektualnych wymagane jest zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP. Organ ten wydaje decyzję w sprawie udzielenia patentu, praw ochronnych lub praw z rejestracji. Zakres tej ochrony jest ograniczony do terytorium RP, a ewentualne jej rozszerzenie wymaga zgłoszeń w urzędach patentowych krajów, w których prawa mają być objęte taką ochroną.

(boa)


Bolesław Adamiec, dziennikarz
Bolesław Adamiec
dziennikarz

POPULARNE NA FORUM

Skuteczna i tania reklama małej firmy

Polecam reklame w aplikacji która łączy klientów z partnerami handlowymi. Koszt 0 zł. Płacimy do 5% kwoty której klient u nas zostawił. Czyli tak naprawdę płacimy...

407 wypowiedzi
ostatnia 15.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I want to encourage that you continue your great writing, have a nice day! Wifi hacking apk

82 wypowiedzi
ostatnia 14.07.2018
Biznes po stronie dobra

Dollar General company has its origins in Scottsville, Kentucky from James Luther “J.L.” Turner and his son Cal Turner. James Turner’s father died in an accident in 1902...

18 wypowiedzi
ostatnia 12.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

nice post. Thanks for sharing such an interesting and witty post with us. Electromagnetic spider repellent

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Really very interesting website i like it such a great content MBA Marketing Assignment Help

82 wypowiedzi
ostatnia 10.07.2018
Jak urządzić sklep, by odnieść sukces

Urządzając sklep nie zapomnijmy również o odpowiednim wyposażeniu magazynu w wózki i regały magazynowe. To jest klucz do sukcesu, by panował tam porządek. W ten...

19 wypowiedzi
ostatnia 09.07.2018