23.03.2011

Liczy się pomysł

Czym jest własność intelektualna? Dlaczego warto ją chronić oraz jak to robić skutecznie?

W każdej firmie jest jakaś własność intelektualna - przedsiębiorstwo ma swoją nazwę, znak graficzny, odrębne nazwy dla produktów czy ofert. Jednak nie każda firma jest świadoma, że należy je chronić. Rejestracja elementów własności intelektualnej nie eliminuje ryzyka naruszeń, ale pozwalają na minimalizowanie ich negatywnych konsekwencji.

Pajac żonglujący znakami firmowymi.

W przypadku 500 największych amerykańskich spółek, własność intelektualna tworzy ich wartość aż w 80 procentach. Najczęściej stosowaną i najprostszą formą ochrony dóbr niematerialnych jest po prostu utrzymanie ich w tajemnicy.

- W słowniku prawniczym nie istnieje określenie marka. Istnieją prawa do elementów własności intelektualnej – tłumaczy Jarosław Filipek, partner w zespole doradczym BrandTrasnactions. - Składają się na nie: autorskie prawa majątkowe, prawo do znaku towarowego, czy prawa do używania domeny internetowej. Na konkurencyjnym rynku nabywanie tych praw nie jest możliwością, ale koniecznością.

Własność intelektualna jest istotna dla firm z dwóch powodów. Po pierwsze, może być podstawą, na której buduje się wizerunek firmy. Unikatowe marki dają szansę na zdobycie wielu lojalnych klientów. Po drugie, znaki towarowe i patenty można licencjonować, co sprawia, że firma uzyskuje dodatkowe źródło przychodu.

Kolejnym ważnym zagadnieniem związanym z własnością intelektualną jest jej ochrona. Zaniechanie tej powinności wystawia firmę na różne rodzaje ryzyka. Przede wszystkim są to niebezpieczeństwa naruszeń własności intelektualnej firmy przez jej konkurentów. W przypadku nie zarejestrowania znaku towarowego czy patentu firma będzie miała ograniczone możliwości dochodzenia roszczeń w stosunku do podmiotów, które podrabiają jej produkty lub wykorzystują renomę.

W przypadku większości podmiotów gospodarczych, w celu uzyskania ochrony dóbr intelektualnych wymagane jest zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP. Organ ten wydaje decyzję w sprawie udzielenia patentu, praw ochronnych lub praw z rejestracji. Zakres tej ochrony jest ograniczony do terytorium RP, a ewentualne jej rozszerzenie wymaga zgłoszeń w urzędach patentowych krajów, w których prawa mają być objęte taką ochroną.

(boa)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Bolesław Adamiec

dziennikarz
Napisz do autora