Nie chcesz przegrać sprawy? Pamiętaj o zasadzie prekluzji dowodowej.

Postępowanie gospodarcze jest procedurą odrębną, uregulowaną w przepisach Kodeksu Postępowania Cywilnego. Choć nosi ono pewne cechy zwyczajnego postępowania, to jednak rządzi się także własnymi, rygorystycznymi prawami.
Piątek
03.06.2011
Jesteś przedsiębiorcą, którego czeka sądowe postępowanie gospodarcze? By nie być w nim stratnym, pamiętaj o zasadzie prekluzji dowodowej. Niewiedza w tym zakresie może spowodować, że przegrasz swój proces.
 

Czy mnie to dotyczy?

Sądowe postępowanie gospodarcze może toczyć się pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności. W założeniu ustawodawcy powinno ono być możliwie jak najszybsze i najsprawniejsze. Właśnie z tych dwóch powodów została wprowadzona tzw. prekluzja dowodowa.

Prekluzja to rodzaj ograniczenia w czasie możliwości przedstawienia sądowi przez stronę faktów i dowodów na poparcie swojego stanowiska. Ograniczenie to wiąże zarówno stronę powodową jak i pozwaną.

Zasada prekluzji dowodowej zobowiązuje do starannego gromadzenia i formułowania zarówno twierdzeń, jak również faktów i dowodów świadczących w procesie na naszą korzyść. Możemy je bowiem przytoczyć wyłącznie na początku postępowania, a zatem: w pozwie lub w odpowiedzi na pozew.

Powód w pozwie musi przedstawić wszystkie znane mu fakty i dowody na ich poparcie związane ze sprawą. Pozwany natomiast, w odpowiedzi na taki pozew, obowiązany jest przedstawić wszystkie twierdzenia, zarzuty oraz dowody na poparcie swojego stanowiska.

Należy mieć świadomość restrykcyjności zasady prekluzji. Jeżeli się zagapimy – sąd pominie nasze spóźnione twierdzenie, a nasz spóźniony wniosek dowodowy po prostu oddali.

Odstępstwa od reguły

Ustawodawca wprowadził dwa wyjątki łagodzące nieco zasadę prekluzji. Pozwalają one na późniejsze zgłoszenie twierdzeń i dowodów w postępowaniu. Strona może powołać nowy dowód, jeżeli wykaże że:

  1. jego powołanie w pozwie/odpowiedzi na pozew nie było możliwe, albo
  2. potrzeba jego powołania wynikła później

Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, strona powinna jednak mieć świadomość kolejnego ograniczenia czasowego. Termin na przywołanie nowych faktów procesowo istotnych, zarzutów jak i dowodów na ich poparcie wynosi 2 tygodnie. Liczony jest on od czasu, gdy powołanie nowych okoliczności stało się możliwe lub powstała taka potrzeba.

Zaistnienie potrzeby lub możliwość powołania nowych okoliczności trzeba jednak starannie wykazać. Sąd, dopuszczający dowody niezgłoszone w pozwie lub odpowiedzi na pozew, musi bowiem uzasadnić, z jakich powodów nie było możliwe powołanie ich w pozwie albo też wskazać dlaczego potrzeba ich powołania wynikła później.

Wiedza i należyta staranność pomogą wygrać proces

Warto pamiętać o zasadzie prekluzji dowodowej. Jej znajomość, rzetelne przygotowywanie pism procesowych oraz czujność na każdym etapie procesu zwiększą nasze szanse na pomyślny przebieg i finał postępowania.

Kancelaria Prawna Skarbiec


Skarbiec.biz

POPULARNE NA FORUM

Skuteczna i tania reklama małej firmy

Polecam reklame w aplikacji która łączy klientów z partnerami handlowymi. Koszt 0 zł. Płacimy do 5% kwoty której klient u nas zostawił. Czyli tak naprawdę płacimy...

407 wypowiedzi
ostatnia 15.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I want to encourage that you continue your great writing, have a nice day! Wifi hacking apk

82 wypowiedzi
ostatnia 14.07.2018
Biznes po stronie dobra

Dollar General company has its origins in Scottsville, Kentucky from James Luther “J.L.” Turner and his son Cal Turner. James Turner’s father died in an accident in 1902...

18 wypowiedzi
ostatnia 12.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

nice post. Thanks for sharing such an interesting and witty post with us. Electromagnetic spider repellent

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Really very interesting website i like it such a great content MBA Marketing Assignment Help

82 wypowiedzi
ostatnia 10.07.2018
Jak urządzić sklep, by odnieść sukces

Urządzając sklep nie zapomnijmy również o odpowiednim wyposażeniu magazynu w wózki i regały magazynowe. To jest klucz do sukcesu, by panował tam porządek. W ten...

19 wypowiedzi
ostatnia 09.07.2018