29.06.2011

Nowoczesny, ale odtwórczy

Taki obraz polskich biznesmenów wyłania się z badań przeprowadzonych dla Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Jeszcze kilka lat temu małym i średnim przedsiębiorstwom sprzyjała koniunktura, a skrzydeł dodawał im rozwój branży. Dzisiaj najważniejsze jest dla nich przetrwanie, które jako cel strategiczny wymienia 40,6 proc. właścicieli małych i średnich firm. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku dużych przedsiębiorstw, które było ubiegłorocznym celem strategicznym dla 19,3 proc. firm. Bezpieczeństwo i chęć utrzymania się na rynku spycha więc na dalszy plan zwiększenie zysków, o które zabiegało 29,3 właścicieli MŚP.

Rysunek ręki odciskającej stemple z napisem firma.

Model biznesowy małych i średnich przedsiębiorstw w ciągu kilku najbliższych lat będzie opierał się przede wszystkim na klientach (57,7 proc.), zdolności dostosowania do sytuacji na rynku (54 proc.)oraz nowych produktach i usługach (39,6 proc.).

- Przetrwanie na rynku zależy nie tylko od dobrej koniunktury i rozwoju branży, ale również od stawek VAT, dostępu do finansowania zewnętrznego i zmniejszenia obciążeń administracyjnych - wymienia Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek z Katedry Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej. - Jednak model biznesowy, który polskie firmy stosują aby przetrwać na rynku, to model nowoczesny – bazuje na współpracy z klientami, elastyczności w dostosowywaniu się do dynamicznego rynku i potrzeb klientów oraz na nowych produktach i usługach.

W badaniach przeprowadzonych dla PKPP Lewiatan na jakość produktów i usług, jako narzędzie realizacji celu strategicznego firmy, wskazało 64,74 proc. ankietowanych. Dostosowanie oferowanych produktów i usług do indywidualnych potrzeb klienta było wskazywane przez 57 proc. przedsiębiorców, zaś na trzecim miejscu znalazł się stały nadzór nad kosztami i ich redukcja, którą wymieniło 56,9 proc.

Jednak nowoczesność naszych przedsiębiorców ciągle uzależniona jest od rozwoju branży, w której działają. W badania i rozwój chce inwestować zaledwie 0,3 proc. polskich przedsiębiorców. Cała reszta czeka, aż liderzy rynku wprowadzą innowacje, aby szybko wprowadzić je do własnych przedsiębiorstw.

(mak)