Koniec bezkarności koncernów

Wprowadzona do polskiego prawa instytucja pozwu zbiorowego wzorowana jest na rozwiązaniach funkcjonujących od lat w wielu krajach europejskich.
Poniedziałek
08.08.2011
Czy wprowadzenie do polskiego prawa instytucji pozwu zbiorowego sprawi, że banki, deweloperzy czy biura podróży będą miały się na baczności?
 

Nie tylko dla konsumentów

Z roszczeniem w trybie pozwu zbiorowego wystąpić może grupa minimum 10 poszkodowanych osób. Mogą nimi być konsumenci, a także np. przedsiębiorcy chcący w grupie zaskarżyć działanie nieuczciwego konkurenta. Tego rodzaju pozwy dotyczyć mogą także roszczeń związanych ze szkodą wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Jedną z wielu zalet zbiorowych pozwów są wielokrotnie niższe koszty w porównaniu z indywidualnym dochodzeniem praw. Członkowie grupy dzielą bowiem między sobą koszty opłat sądowych, a także opłaty dodatkowe jak np. za ekspertyzy.

Utrudnieniem w stworzeniu grupy jest jednak wymóg ujednolicenia wysokości roszczeń finansowych. Pozywający zbiorowo muszą ustalić jaka wysokość odszkodowania będzie dla nich satysfakcjonująca. Złagodzeniem tego warunku jest jednak możliwość wydzielenia podgrup. W tej sytuacji, w zależności od poszkodowania, członkowie podgrup mogą domagać się zaspokojenia roszczeń w tej samej wysokości.

Z pozwem zbiorowym mogą zatem wystąpić poszkodowane firmy lub osoby, jeżeli łączy je to samo zdarzenie np. niezgodny z umową standard hotelu na wakacjach.

Potrzebny reprezentant i adwokat

Do złożenia pozwu zbiorowego konieczne jest wyznaczenie reprezentanta grupy. To on, w imieniu grupy poszkodowanych, składa pozew do sądu okręgowego i reprezentuje ją w trakcie postępowania. Reprezentantem może być członek grupy albo powiatowy lub miejski rzecznik konsumentów. W przypadku rzecznika mogą to być jednak tylko sprawy leżące w zakresie jego kompetencji.

Pokrzywdzona grupa musi pamiętać o tzw. przymusie adwokackim. W tego typu sprawach konieczne jest ustanowienie adwokata lub radcy prawnego.

W składanym przez grupę pozwie należy oznaczyć sąd, strony sprawy oraz wysokość roszczenia, a także załączyć wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym. Reprezentant poszkodowanych musi natomiast dołączyć do pozwu oświadczenie, że będzie działał w imieniu grupy.

Jakie będą koszty?

Złożenie pozwu grupowego to koszt 2% wartości przedmiotu sporu. Kwota ta nie może być mniejsza niż 30 zł ani większa niż 100 tys. zł. Decydujący się na złożenie pozwu muszą jednak liczyć się z możliwością ustanowienia przez sąd dodatkowych kosztów. Sąd może, na żądanie pozwanego przedsiębiorcy, zobowiązać skarżących do wpłacenia kaucji na poczet kosztów postępowania. Jej wysokość nie może jednak przekroczyć 20% wartości sporu.

Wprowadzona do polskiego prawa instytucja pozwu zbiorowego wzorowana jest na rozwiązaniach funkcjonujących od lat w wielu krajach europejskich. Miejmy nadzieję, że zmobilizuje ona firmy do uczciwego traktowania konsumentów.

Kancelaria Prawna Skarbiec


POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

It is important to understand that, in many cases, puppy mills aren't unlawful. In maximum states, a breeding kennel can legally hold dozens, even hundreds, of puppies in cages...

97 wypowiedzi
ostatnia 22.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and if you don't waste your time and focus on the good, rather than the bad, then I think there is no way you won't be able to achieve your goal. Great thought. ...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I think understanding reality is the key to staying in present moment and live it fully. I will have you check out these editing and proofreading service as well as list of...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Jak założyć spółkę z o.o.?

W zarejestrowaniu i ruszeniu mojej spółki nie pomogła mi żadna książka, tylko http://www.spolka.org/rejestracja-spolek/ . Na 100% podchodzą do każdego klienta dając...

3 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Sądzę ,że w twoim przypadku spółka będzie odpowiednia. Jeśli nie wiesz jak rozpocząć, to skontaktuj się z http://spolka.org/rejestracja-spolek/. Pomogą tobie...

232 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Biznes po stronie dobra

there is no bad side if your employee but according to me business is full time occupation, you can not postpone your attention to a problem like customer complaint and so on,...

21 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I am here to put as much weigh as I can to make your points asserted. Well this can be said about some of the available dissertation writing help and assignment help

97 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018