Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

Czwartek
03.01.2002
Dnia 14 grudnia 2001 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
 
Dnia 14 grudnia 2001 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej. Zasadnicze zmiany dotyczą przesunięcia o dwa lata obowiązku przerejestrowywania się przedsiębiorców - osób fizycznych do Krajowego Rejestru Sądowego [dalej: KRS] i rozpoczęcia w KRS rejestracji osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami operacja ta ma się rozpocząć dnia 1 stycznia 2004 r. (pierwotnie miał to być 1 stycznia 2002 r.) i zakończyć dnia 31 grudnia 2005 r. (a nie 31 grudnia 2003 r. jak było przed nowelizacją przepisów). Zatem do 31 grudnia 2003 r. przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi rozpoczynający działalność gospodarczą będą mogli nadal rejestrować się w ewidencji prowadzonej przez gminy.

Ponadto, nowelizacja zniosła obowiązek przedkładania sądowi rejestrowemu w związku z ubieganiem się o wpis do rejestru przedsiębiorców tytułu prawnego do lokalu (nieruchomości), w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza oraz wyłączyła jednoznacznie możliwość zwrotu - bez wyjaśnień i bez wezwania do poprawienia lub uzupełnienia - wniosku o wpis, w razie nie wniesienia go na urzędowym formularzu albo nieprawidłowego wypełnienia. Zgodnie z nowelizacją sąd, zwracając wniosek, będzie musiał wezwać wnioskodawcę do poprawienia formularza czy uzupełnienia braków, a na zarządzenia przewodniczącego sądu rejestrowego o zwrocie wniosku będzie przysługiwało zażalenie. Jeżeli przy złożeniu wniosku wystąpi uchybienie inne niż brak formularza, np. nieprawidłowe jego wypełnienie, czy nieuiszczenie opłaty sądowej, sąd będzie mógł wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Jednocześnie do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dodano nowy przepis (art. 19 ust. 2a ustawy), zgodnie z którym wnioski o wpis do KRS można było składać także na niebarwnych formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych.

Unormowano też m.in. kwestię opłat przy rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę. Zgodnie z nowym art. 88a ust. 4 ustawy – Prawo działalności gospodarczej wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej będzie podlegał opłacie stałej w kwocie 100 złotych, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu opłata stała będzie wynosiła 50 złotych; rada gminy może wprowadzić zwolnienie od tych opłat.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Własny biznes z małym kapitałem

Polecam www.reprograf.com.pl pomogą przy rozwijaniu własnej drukarni. Bogaty asortyment dobrej jakości sprzętów do druku i innych materiałów pomocniczych będzie w sam raz.

231 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks for sharing.I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will write many more posts like this one. - minion rush...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Czy warto otworzyć sklep odzieżowy?

Pewnie że warto otworzyć taki sklep, teraz sklepy internetowe są jak najbardziej na topie, przecież każdy już kupuje online. Ważne że klient będzie zadowolony z...

34 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks a lot for sharing this great website.. have a nice day.. thanks. professional dissertation writers from singapore

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

There are many students who get nervous breakdown when they think about doing the Essay themselves. In order to be on the safer side most of the students who don’t know the...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Our creative experts ensure that every Custom Soap Boxes or Custom Hair Extension Boxes order is catered with care, quality and efficiency. A unique product packaging design...

90 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018