27.12.2001

Plama na przekształceniach

Nasze prawo gospodarcze nie zapewnia możliwości kontynuowania działalności firmy, jeśli przedsiębiorstwo założyła osoba fizyczna

Jak podaje "Rzeczpospolita", nasze prawo gospodarcze nie zapewnia możliwości kontynuowania działalności firmy, jeśli przedsiębiorstwo założyła osoba fizyczna. Chociaż główne akty prawne z lat 2001-2002 regulują kwestie przekształceń, to dla przedsiębiorcy - podstawowej przecież jednostki gospodarczej - zabrakło w nich miejsca. Dotyczy to przede wszystkim kodeksu spółek handlowych, ordynacji podatkowej (ordynacja) czy nie mniej ważnych w kwestii przekształceń - ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (ustawa o VAT), a także ustawy o rachunkowości.

Braki czy wręcz białe plamy w prawie gospodarczym w kwestii przekształceń przedsiębiorcy nie znajdują usprawiedliwienia. Tym bardziej że przedsiębiorstwo jako samodzielny organizm gospodarczy jest już zdefiniowane w kodeksie cywilnym i od dawna funkcjonuje jako podmiot praw i obowiązków oraz przedmiot obrotu.

Więcej: Wiesław Rozmysłowicz, Rzeczpospolita, 27 grudnia 2001, "Prawo co dnia"

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0