Zwolnienia grupowe - pamiętaj o konsultacjach!

Procedura zwolnienia grupowego obejmuje cztery etapy: konsultacje, porozumienie, zawiadomienie odpowiedniego urzędu pracy oraz rozwiązanie stosunków pracy.
Środa
05.10.2011
Procedura zwolnień grupowych przebiega w czterech etapach - pierwszym z nich są konsultacje z załogą.
 

Zwolnienia uważane są za „grupowe”, gdy pracodawca rozwiązuje stosunki pracy z pracownikami w okresie nie przekraczającym 30 dni, a zwolnienie obejmuje co najmniej:

  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  • 10 proc. pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Do pracowników, o których mowa powyżej, należy zaliczyć pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej pięciu pracowników.

Procedura zwolnienia grupowego obejmuje cztery główne etapy:

ETAP I - konsultacje

O planowanych zwolnieniach grupowych pracodawca jest zobowiązany poinformować związki zawodowe. Jeżeli u danego pracodawcy nie działają związki zawodowe, uprawnienia tych organizacji przysługują przedstawicielom pracowników.

    Konsultacje dotyczą w szczególności:
  • wyjaśnień dotyczących powodów zwolnień,
  • liczby osób, które są nimi objęte,
  • okresu, w jakim proces ten będzie przeprowadzony,
  • możliwości uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru grupowego zwolnienia,
  • proponowanych kryteriów kwalifikowania do zwolnienia i sposobie rozstrzygania kwestii pracowniczych związanych z tym zwolnieniem, zwłaszcza możliwości przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego, a także uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnionych pracowników

ETAP II - porozumienie, albo regulamin

Związki zawodowe mają 20 dni na zawarcie porozumienia z pracodawcą. Termin liczy się od dnia zawiadomienia związków o zwolnieniach. W porozumieniu określa się zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, a także obowiązki pracodawcy w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia innych spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem.

Może być tak, iż nie będzie możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi związkami wówczas pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi. A gdy i tu pracodawca nie dojdzie do porozumienia, to zasady zwolnień pracodawca ustala samodzielnie w regulaminie zwolnień grupowych, uwzględniając w miarę możliwości propozycje związków zawodowych.

Ważne:
Jeżeli u danego pracodawcy nie ma związków zawodowych, to regulamin zwolnień grupowych ustala samodzielnie pracodawca. Treść regulaminu powinna być skonsultowana z przedstawicielami pracowników.

ETAP III - zawiadomienie powiatowego urzędu pracy

Należy pamiętać, że o zwolnieniach grupowych trzeba dodatkowo poinformować urząd pracy. Pracodawca musi to uczynić dwa razy: przed konsultacjami ze związkami zawodowymi oraz, gdy zostanie zawarte z nimi porozumienie. Zakres informacji przekazywanych urzędowi obejmuje najważniejsze ustalenia zawarte w porozumieniu ze związkami zawodowymi albo wydanym przez pracodawcę regulaminie zwolnień.

ETAP IV - rozwiązanie stosunków pracy

Aby je rozpocząć musi upłynąć minimum 30 dni od daty zawiadomienia urzędu pracy. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących zwolnień grupowych, pracodawca może zostać ukarany grzywną. Poza tym pracodawca, który przeprowadzając zwolnienia grupowe nie zachowa procedury zwolnień musi liczyć się z tym, że zwalniani pracownicy mogą wystąpić z roszczeniami. Pracownicy mogą bowiem żądać, w zależności od sytuacji, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy bądź zapłaty odszkodowania.

Kancelaria Prawna Skarbiec


Skarbiec.biz

POPULARNE NA FORUM

Plantacja choinek: 2 metry na sprzedaż

Temat omówiony z pozoru bardzo dogłębnie, ale ... brak w nim informacji jak naprawdę odbywa się handel choinkami! Sprzedaż prowadzimy (jako plantacje choinkowe) już od...

2 wypowiedzi
ostatnia 19.05.2018
Blog poświęcony fotografii.

Zapraszamy na stronę bloga http://www.mariusz-foto.pl/, poświęconego fotografii oraz zagadnieniom z nią związanymi. Na stronie znajdują się podpowiedzi, jak walczyć z...

1 wypowiedzi
ostatnia 17.05.2018
Jak zarządzać dużą firmą?

Moim odkryciem jeśli chodzi o usprawnienie pracy w dużej firmie jest system do elektronicznego obiegu dokumentami, który pozwala na szybki dostęp każdemu pracownikowi, w...

15 wypowiedzi
ostatnia 17.05.2018
Jak urządzić sklep, by odnieść sukces

http://www.jalama.pl/ dostarcza solidne meble oraz inne wyposażenie sklepowe.

14 wypowiedzi
ostatnia 16.05.2018
Oddaj fiskusowi, co mu się należy

Finanse na poziomie nieba oferuje gwarancje i niezawodna oferte pozyczki o oprocentowaniu 2%. Oferujemy pozyczki osobiste i biznesowe wszystkim potrzebujacym pozyczek. Jesli...

1 wypowiedzi
ostatnia 16.05.2018
SMS - spam, czy reklama?

Moim zdaniem kampanie sms to świetne rozwiązanie, bo pozwalają na stały kontakt z klientami. Jeśli rozwijamy swoją firmę i organizujemy często różnego rodzaju...

17 wypowiedzi
ostatnia 15.05.2018
Coś więcej niż zysk, szukam pomysłu na trwały i ciągły biznes !

In the event that your objective in life is to wind up exceptionally well off, odds are you won't arrive as an entrepreneur. Be that as it may, you'll have an opportunity to...

13 wypowiedzi
ostatnia 14.05.2018
Agencja banku???

Positions in the managing an account segment run from them to a great degree quick paced and merciless to the fastidious and ordinary. You are very much encouraged to stay up...

4 wypowiedzi
ostatnia 14.05.2018