Zobacz jak potrącić wierzytelności

Przedmiotem potrącenia mogą być jedynie pieniądze, ewentualnie rzeczy oznaczone co do gatunku, czyli takie które określone są rodzajowo, a nie w sposób zindywidualizowany.
Poniedziałek
10.10.2011
Jednym ze sposobów odzyskania niespłacanego długu może być kompensata wzajemnych należności.
 

Przedsiębiorcy mogą być wobec siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami. To umożliwia potrącenie wzajemnych roszczeń, co prowadzi do umorzenia w całości przynajmniej jednego długu.

W pierwszej kolejności podkreślić należy, że potrącenie jest możliwe, gdy po stronie obu przedsiębiorców istnieją wzajemne zobowiązania, a zatem wzajemne długi. Przedmiotem potrącenia mogą być jedynie pieniądze, ewentualnie rzeczy oznaczone co do gatunku, czyli takie które określone są rodzajowo, a nie w sposób zindywidualizowany. Kolejno - wierzytelność przysługująca osobie, która chce skorzystać z potrącenia musi być wymagalna, co oznacza, że nadszedł jej termin płatności. Ponadto wierzytelności muszą nadawać się do dochodzenia przed sądem lub innym organem państwowym.

Z instytucji potrącenia przedsiębiorcy mogą skorzystać w dwojaki sposób:

  • Poprzez umowę o potrąceniu wzajemnych wierzytelności zawartą między nimi,
  • W postępowaniu gospodarczym poprzez podniesienie zarzutu potrącania.

Stosunki umowne pozostawione są woli stron i w tym zakresie przedsiębiorcy mają dużą dowolność w potrącaniu swoich wierzytelności. Wymienionymi powyżej warunkami obwarowane jest potracenie ustawowe, czyli podniesienie zarzutu potrącenia w procesie gospodarczym.

Kiedy mamy do czynienia z wierzytelnościami wzajemnymi?

Wierzytelności wzajemne wynikać mogą z umowy wzajemnej, określającej zobowiązania każdej ze stron wobec strony drugiej. W związku z czym każda ze stron jest jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem wobec siebie nawzajem. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie wierzytelności mogą zostać potrącone. Taka możliwość istnieje tylko co do pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku. Przedmiotem potrącenia nie może więc być dzieło, czy usługi. Może być nim z kolei zapłata za usługi, o ile po drugiej stronie wierzytelność też jest pieniężna.

Kolejno - wierzytelności wzajemne pochodzić mogą z kilku stosunków prawnych (umów) wiążących określonych przedsiębiorców. Jest to najczęstsza sytuacja.

Jak nabyć wierzytelność wzajemną?

Jeżeli z łączących stosunków prawnych wynika, że jeden przedsiębiorca jest wyłącznie dłużnikiem, a drugi wyłącznie wierzycielem - dłużnik może spróbować nabyć wierzytelność przeciwko swojemu wierzycielowi. Odbywa się to na mocy umowy cesji/przelewu wierzytelności. W efekcie dotychczasowy dłużnik nabywa roszczenie wobec swojego wierzyciela i jeśli nadaje się ono do potrącenia, może skorzystać z tego zarzutu.

Jak skutecznie skorzystać z potrącenia?

Potrącenie w procesie gospodarczym obwarowane jest konkretnymi rygorami. Przede wszystkim musi zostać podniesione w pierwszym piśmie procesowym strony w sprawie: w pozwie lub w odpowiedzi na pozew w zależności od tego, kto się na potrącenie powołuje.

Strona podnosząca zarzut potrącenia musi:

  1. Przedstawić w tym przedmiocie złożone oświadczenie o potrąceniu (powinno być zawarte na piśmie);
  2. Wykazać potrącaną wierzytelność za pomocą dokumentu (np. wekslem, fakturą czy rachunkiem przyjętym przez dłużnika do zapłaty).

Skutki potrącenia dla przedsiębiorców

Skutecznie dokonane potrącenie, albo podniesienie jego zarzutu przed sądem gospodarczym i uznanie przez sąd jego zasadności, powoduje wzajemne umorzenie się wierzytelności. Jeśli były one równej wartości, obie umarzają się w całości. Jeśli nie - do wysokości wierzytelności niższej. Ważne jest, że liczba wierzytelności przedstawionych do potrącenia nie jest ograniczona. Suma ich wartości nie może jednak przewyższać pierwotnie dochodzonej należności. Jeżeli okaże się, że suma przedstawionych do potrącenia wierzytelności jest wyższa niż pierwotna wierzytelność, zostaną one umorzone wzajemnie, a pozostałej wartości przedsiębiorca będzie mógł dochodzić w osobnym pozwie o zapłatę.

Kancelaria Prawna Skarbiec


Skarbiec.biz

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Very nice article, I enjoyed reading your post, very nice share, I want to twit this to my followers. Thanks!. Vitamin B12

67 wypowiedzi
ostatnia 23.06.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thank a lot. You have done excellent job. I enjoyed your blog . Nice efforts Vitamin E

67 wypowiedzi
ostatnia 23.06.2018
Kredyt bankowy

Coraz więcej firm pozabankowych sprawdza różne bazy, więc pożyczkę nie tak łatwo dostać,warto przeczytać aby się trochę dowiedzieć na ten temat: Darmowy poradnik...

50 wypowiedzi
ostatnia 23.06.2018
Nie zapomnij o szkoleniach bhp

Polecam www.krispolppoz.pl, to wsparcie PPŻ o BHP jakie przyda się w każdej firmie. Prowadzą szkolenia i sprzedają artykuły. Maja całkiem dobry cennik, na stronce macie...

21 wypowiedzi
ostatnia 22.06.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I think I have never seen such blogs ever before that has complete things with all details which I want. So kindly update this ever for us. Vitamin B1

67 wypowiedzi
ostatnia 22.06.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

You have done a amazing job with you website Vitamins

67 wypowiedzi
ostatnia 22.06.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Hello guys do you know that going through a review of websites will give you much insight about it which you can’t know by simply visiting it,Here is the...

67 wypowiedzi
ostatnia 22.06.2018
Jaką działalność otworzyć na wsi? Pomocy!!!

Wg mnie najlepiej na wsi sprawdzi się biznes internetowy, najlepiej ze sklepem stacjonarnym, ale w tematyce, która zainteresuje, chociażby rolników, szczególnie, jeśli w...

121 wypowiedzi
ostatnia 22.06.2018