Popełniłeś błąd w przelewie? Bank zapłaci!

Cel przelewu zostaje osiągnięty, gdy pieniądze znajdą się na rachunku beneficjenta przelewu. By tak się stało, każdy bank ma bezwzględny obowiązek sprawdzenia, czy numer rachunku jest zgodny z nazwą beneficjenta przelewu.
Czwartek
27.10.2011
Bank odpowiada za weryfikację danych znajdujących się w zleceniu przelewu. Jeśli popełni błąd - będzie odpowiadał do wysokości przesyłanej kwoty.
 

Problem dotyczy sytuacji, kiedy dane podane w zleceniu są częściowo nieprawdziwe. Można wskazać tutaj dwa przypadki: zleceniodawca podaje prawidłowy numer rachunku bankowego, zaś błędnie oznacza adresata przelewu albo na odwrót – właściwie wskazany adresat przelewu i nieprawidłowy numer rachunku bankowego. Pewnym jest, iż w obu przypadkach pieniądze mogą zostać przekazane niezgodnie z intencją zlecającego przelew.

Dotychczas banki winą za niewłaściwy przelew obciążały klienta i nie chciały rekompensować poniesionych strat. Sytuacja ta jest niedopuszczalna, co potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 grudnia 2008 r. (sygn. I CSK 205/08) stwierdzając, iż żaden przepis nie nakłada na banki obowiązku konfrontowania nazwy czy nazwiska beneficjenta przelewu podanego na poleceniu przelewu z podanym na nim numerem rachunku bankowego, aczkolwiek taki obowiązek wynika z art. 354 § 1 i art. 355 kodeksu cywilnego. Na mocy tych przepisów dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Nadto dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność). Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.

Sąd Najwyższy przesądził, że bank ma obowiązek sprawdzania numeru konta beneficjenta przelewu. Dodał, iż cel przelewu zostaje osiągnięty, gdy pieniądze znajdą się na rachunku beneficjenta przelewu. By tak się stało, każdy bank ma bezwzględny obowiązek sprawdzenia, czy numer rachunku jest zgodny z nazwą beneficjenta przelewu.

Na koniec należy się zastanowić, co w sytuacji kiedy zlecający przelew podając prawidłowe dane beneficjenta pomyli się w numerze rachunku bankowego. Wydaje się, iż powołane orzeczenie Sądu Najwyższego będzie miało również zastosowanie do tego rodzaju zdarzeń. Mianowicie bank stwierdzając niezgodność numeru konta z danymi adresata przelewu winien wstrzymać jego wykonanie i niezwłocznie powiadomić zleceniodawcę.

adw. Tomasz Poznański

Kancelaria Prawna Skarbiec


Skarbiec.biz

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and if you don't waste your time and focus on the good, rather than the bad, then I think there is no way you won't be able to achieve your goal. Great thought. ...

96 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I think understanding reality is the key to staying in present moment and live it fully. I will have you check out these editing and proofreading service as well as list of...

96 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Jak założyć spółkę z o.o.?

W zarejestrowaniu i ruszeniu mojej spółki nie pomogła mi żadna książka, tylko http://www.spolka.org/rejestracja-spolek/ . Na 100% podchodzą do każdego klienta dając...

3 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Sądzę ,że w twoim przypadku spółka będzie odpowiednia. Jeśli nie wiesz jak rozpocząć, to skontaktuj się z http://spolka.org/rejestracja-spolek/. Pomogą tobie...

232 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Biznes po stronie dobra

there is no bad side if your employee but according to me business is full time occupation, you can not postpone your attention to a problem like customer complaint and so on,...

21 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the...

96 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I am here to put as much weigh as I can to make your points asserted. Well this can be said about some of the available dissertation writing help and assignment help

96 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and indeed this is why you are able to turn a seemingly gigantic issue to an easy to summarise work thanks largely to your efforts. essay writing service

96 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018