W jakiej kondycji znajdują się przedsiębiorcy?

Wynik badania wskazujący na to, że ponad 3/4 firm twierdzi, iż ich sytuacja w roku 2012 ulegnie poprawie lub co najmniej się nie zmieni należy traktować jako przejaw wyraźnego optymizmu - mówi Witold Michałek, ekspert BCC ds. gospodarki.
Środa
19.10.2011
Gdyby tylko optymizm decydował o sukcesie polskich firm mielibyśmy jedną z lepiej prosperujących gospodarek Europy.
 

Z badań przeprowadzonych przez Instytut GfK oraz Business Centre Club w pierwszej połowie 2011 roku wynika, że większość przedsiębiorców dobrze ocenia kondycję finansową swoich firm, a przyszłość widzi w jasnych barwach. W badaniu realizowanym metodą wywiadu bezpośredniego wzięło udział 2 tys. firm. Połowa z nich to małe przedsiębiorstwa o obrotach nieprzekraczających 10 mln zł.

Korporacje lepiej oceniają swoją kondycję, niż mniejsze firmy. 62 proc. firm zatrudniających powyżej 250 pracowników uważa, że znajduje się w dobrej lub bardzo dobrej sytuacji (32 proc. – w umiarkowanej). W przypadku małych i średnich firm współczynnik pozytywnych ocen wynosi 53 proc., a mikrofirm już tylko 34 proc.

- Dobrą samoocenę większych przedsiębiorstw należy postrzegać jako kombinację czynników obiektywnych, takich jak większa dostępność zewnętrznego finansowania dla dużych firm, jak i oparcie rozwoju na eksporcie, który bardzo pomógł polskim przedsiębiorstwom w czasach kryzysu, kiedy na skutek deprecjacji złotego wobec euro znacznie zyskały one na konkurencyjności – twierdzi Witold Michałek, ekspert BCC ds. gospodarki.

Co czeka przedsiębiorców w 2012? Oni sami oceniają, że sytuacja ich firm nie zmieni się (52 proc.). Co czwarty ankietowany przewiduje poprawę, a co dziesiąty pogorszenie kondycji firmy. Bez względu na ostateczne wyniki badania, trzeba pamiętać, że samoocena nie zawsze pokrywa się z faktycznym stanem finansów firmy, ale podstawą każdego sukcesu zawsze jest optymizm...

(dw)


POPULARNE NA FORUM

Finansowanie reklamy we franczyzie

Podstawowym źródłem finansowania działań marketingowych we franczyzie są środki pieniężne zebrane z wpłat na wspólny fundusz przeznaczony na ten cel. Jednakże w...

1 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Skuteczna i tania reklama małej firmy

Polecam reklame w aplikacji która łączy klientów z partnerami handlowymi. Koszt 0 zł. Płacimy do 5% kwoty której klient u nas zostawił. Czyli tak naprawdę płacimy...

407 wypowiedzi
ostatnia 15.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I want to encourage that you continue your great writing, have a nice day! Wifi hacking apk

82 wypowiedzi
ostatnia 14.07.2018
Biznes po stronie dobra

Dollar General company has its origins in Scottsville, Kentucky from James Luther “J.L.” Turner and his son Cal Turner. James Turner’s father died in an accident in 1902...

18 wypowiedzi
ostatnia 12.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

nice post. Thanks for sharing such an interesting and witty post with us. Electromagnetic spider repellent

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Really very interesting website i like it such a great content MBA Marketing Assignment Help

82 wypowiedzi
ostatnia 10.07.2018