19.10.2011

W jakiej kondycji znajdują się przedsiębiorcy?

Gdyby tylko optymizm decydował o sukcesie polskich firm mielibyśmy jedną z lepiej prosperujących gospodarek Europy.

Z badań przeprowadzonych przez Instytut GfK oraz Business Centre Club w pierwszej połowie 2011 roku wynika, że większość przedsiębiorców dobrze ocenia kondycję finansową swoich firm, a przyszłość widzi w jasnych barwach. W badaniu realizowanym metodą wywiadu bezpośredniego wzięło udział 2 tys. firm. Połowa z nich to małe przedsiębiorstwa o obrotach nieprzekraczających 10 mln zł.

Samoocena przedsiębiorcy.

Wynik badania wskazujący na to, że ponad 3/4 firm twierdzi, iż ich sytuacja w roku 2012 ulegnie poprawie lub co najmniej się nie zmieni należy traktować jako przejaw wyraźnego optymizmu - mówi Witold Michałek, ekspert BCC ds. gospodarki.

Korporacje lepiej oceniają swoją kondycję, niż mniejsze firmy. 62 proc. firm zatrudniających powyżej 250 pracowników uważa, że znajduje się w dobrej lub bardzo dobrej sytuacji (32 proc. – w umiarkowanej). W przypadku małych i średnich firm współczynnik pozytywnych ocen wynosi 53 proc., a mikrofirm już tylko 34 proc.

- Dobrą samoocenę większych przedsiębiorstw należy postrzegać jako kombinację czynników obiektywnych, takich jak większa dostępność zewnętrznego finansowania dla dużych firm, jak i oparcie rozwoju na eksporcie, który bardzo pomógł polskim przedsiębiorstwom w czasach kryzysu, kiedy na skutek deprecjacji złotego wobec euro znacznie zyskały one na konkurencyjności – twierdzi Witold Michałek, ekspert BCC ds. gospodarki.

Co czeka przedsiębiorców w 2012? Oni sami oceniają, że sytuacja ich firm nie zmieni się (52 proc.). Co czwarty ankietowany przewiduje poprawę, a co dziesiąty pogorszenie kondycji firmy. Bez względu na ostateczne wyniki badania, trzeba pamiętać, że samoocena nie zawsze pokrywa się z faktycznym stanem finansów firmy, ale podstawą każdego sukcesu zawsze jest optymizm...

(dw)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0