Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych

Środa
16.01.2002
Dnia 10 stycznia 2002 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych
 
Dnia 10 stycznia 2002 r. weszły w życie prawie wszystkie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2001 r., nr 113, poz. 1208). Nowe przepisy mają wzmocnić pozycję oferentów w postępowaniu, a jednocześnie ułatwić i uelastycznić procedurę udzielania zamówień publicznych.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość 30.000 euro należy powołać komisję przetargową (nowy art. 20a ustawy o zamówieniach publicznych). Członkami komisji przetargowej mogą być wyłącznie pracownicy zamawiającego. Inne osoby mogą uczestniczyć w pracach komisji jedynie w charakterze biegłych (rzeczoznawców). Zamawiający zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na stronie internetowej oraz za pośrednictwem Prezesa Urzędu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 30.000 euro, zamawiający ma obowiązek ogłosić o takim przetargu w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych do dnia składania ofert. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza, ogłoszenie zamieszczane jest w siedzibie, w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej, co najmniej siedem dni przed terminem składania ofert. Przepisy o publikacji w Internecie zaczną obowiązywać dopiero 10 października 2002 r.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 41 ustawy o zamówieniach publicznych w przetargach na zamówienia powyżej 30.000 euro dostawca lub wykonawca obowiązkowo wpłaca wadium w wysokości, którą określa zamawiający, w granicach od 0,5 proc. do 3 proc. wartości zamówienia. Jeśli zamówienie nie przekracza tej wartości, zamawiający może jedynie żądać wpłacenia wadium w tej wysokości.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami środki odwoławcze wobec czynności podjętych przez zamawiającego przysługują również organizacjom pracodawców i przedsiębiorców zrzeszającym dostawców lub wykonawców wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks for sharing.I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will write many more posts like this one. - minion rush...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Czy warto otworzyć sklep odzieżowy?

Pewnie że warto otworzyć taki sklep, teraz sklepy internetowe są jak najbardziej na topie, przecież każdy już kupuje online. Ważne że klient będzie zadowolony z...

34 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks a lot for sharing this great website.. have a nice day.. thanks. professional dissertation writers from singapore

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

There are many students who get nervous breakdown when they think about doing the Essay themselves. In order to be on the safer side most of the students who don’t know the...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Our creative experts ensure that every Custom Soap Boxes or Custom Hair Extension Boxes order is catered with care, quality and efficiency. A unique product packaging design...

90 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018