16.01.2002

Nowelizacja kodeksu pracy

Dnia 13 stycznia 2002 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy z dnia 21 grudnia 2001 r.

Dnia 13 stycznia 2002 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy z dnia 21 grudnia 2001 r. (Dz. U. nr 154, poz. 1805), na mocy której zostały skrócone urlopy macierzyńskie. Zgodnie z nowelizacją urlopy macierzyńskie zostały skrócone z 26 do 16 tygodni przy pierwszym porodzie oraz do 18 przy każdym następnym porodzie, a także z 39 do 26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Dwa tygodnie urlopu mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu (dotychczas cztery tygodnie).

Kobiety będące w ciąży w dniu wejścia w życie nowelizacji będą mogły skorzystać z dłuższych, dotychczasowych wymiarów (czyli 26 i 39 tygodni) po złożeniu odpowiedniego wniosku u pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić taki wniosek. Kobiety przebywające w dniu wejścia w życie nowelizacji na urlopach macierzyńskich, zachowują prawo do urlopów w dotychczasowym wymiarze.

Zgodnie z nowymi przepisami matka dziecka ma prawo do rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego po 14 tygodniach po porodzie (dotychczas po 16 tygodniach). W takim przypadku niewykorzystaną część urlopu udziela się pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.

Nowelizacja obniżyła też wymiar urlopów na warunkach macierzyńskich, przysługujących pracownicom, które przyjęły na wychowanie i wystąpiły o adopcję dzieci, a także w wielu aspektach zrównała uprawnienia matki i ojca (np. prawo ojca do domagania się urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po macierzyńskim; możliwość wypowiedzenia pracownikowi – ojcu umowy o pracę tylko w razie upadłości lub likwidacji zakładu itp.).

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0