16.01.2002

Członek zarządu odpowiada za zobowiązania wobec ZUS

Orzecznictwo sądowe: członek zarządu sp. z o.o. pozwany o zapłatę należności wobec ZUS

Uchwała Sądu Najwyższego (III CZP 69/01), omówiona w Rzeczpospolitej z dnia 14.01.2002 r.: Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozwany o zapłatę należności z powodu nie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne pracowników ustalonych w tytule wykonawczym (art. 298 kodeksu handlowego) nie może bronić się zarzutem przedawnienia należności z tytułu tych składek opartym na podstawie ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0