24.10.2011

Przezorny zawsze ubezpieczony

Firmę można ubezpieczyć nawet od utraty zysku.

Wbrew powszechnym opiniom, broker ubezpieczeniowy nie reprezentuje interesów zakładów ubezpieczeń, jak agenci. Działa on na podstawie pełnomocnictwa (tzw. listu brokerskiego) otrzymanego od klienta. W tym sensie jego profesja przypomina działalność niezależnych doradców finansowych, którzy pełnią funkcję pośrednika między bankami, towarzystwami funduszy inwestycyjnych i ubezpieczycielami a klientem. Ich rola polega na przybliżeniu klientowi oferty rynkowej i pomocy w dobraniu odpowiedniego produktu. Korzystający z ich usług nie ponosi związanych z tym kosztów, bo wynagrodzenie doradcy, podobnie jak brokera, to prowizja przekazywana mu instytucję finansową.

Osoba wypełniająca dokumenty.

Głównym celem pracy brokera jest przygotowanie ubezpieczenia dopasowanego do potrzeb danej firmy i ryzyk występujących w jej branży.

Sprawdzenie z zaleceniem

Praca brokera rozpoczyna się od rozpoznania, jakie ryzyka zagrażają danej firmie. Mając do dyspozycji wiedzę o przedsiębiorstwie klienta analizuje dotychczasowe polisy, negocjuje oferty z zakładami ubezpieczeń, po czym opracowuje i przedstawia raport wraz z rekomendacją najlepszej z nich. Często wpływa na zmianę treści ogólnych warunków ubezpieczenia, które większość osób czyta zbyt późno, a więc już po szkodzie.

Głównym celem pracy brokera jest przygotowanie ubezpieczenia dopasowanego do potrzeb danej firmy i ryzyk występujących w jej branży. W przypadku szkody powinno ono zapewnić przedsiębiorcy odszkodowanie pozwalające przede wszystkim na kontynuowanie działalności.

– Przykładowo, dla firm produkcyjnych jest to ubezpieczenie maszyn od awarii oraz przerw w działalności, spowodowanych nieoczekiwanym zdarzeniem. Przydatne okazuje się również ubezpieczenie towarów w transporcie oraz należności handlowych. Z kolei firmy budowlane mogą zdecydować się na zakup ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy, finansowego (gwarancje ubezpieczeniowe) oraz maszyn budowlanych - zauważa Jarosław Oleksy, prezes zarządu Alea Broker.

W przypadku pojawienia się szkody, broker powinien poprowadzić dla klienta całe postępowanie szkodowe, poczynając od zgłoszenia szkody, poprzez tworzenie odwołań od decyzji zakładów ubezpieczeń, w efekcie doprowadzając do wypłaty odszkodowania.

Broker czy agent?

Po stronie potencjalnych klientów może jednak rodzić się pytanie, dlaczego mieliby wierzyć w dobre intencje brokerów, skoro ci są wynagradzani przez zakłady ubezpieczeń.

- Istnieją zasady etyki brokerskiej, które dotyczą współpracy z klientem i zakładami ubezpieczeń. W rzeczywistości wysokość prowizji ustalana jest na podobnym poziomie we wszystkich zakładach ubezpieczeń, dlatego nie stanowi ona przedmiotu analizy przy przedstawianiu oferty danej osobie czy firmie – mówi Jarosław Oleksy.

Działalność niezależnego pośrednika ubezpieczeniowego można porównać z funkcjonowaniem galerii handlowej, w której doradca sprawdza indywidualne potrzeby klienta, a następnie pokazuje mu listę produktów wraz z nazwami sklepów, gdzie może je nabyć. Umieszczenie ich w jednym miejscu ułatwia porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty.

- Zdecydowanie za mało przedsiębiorców ma świadomość, że podobnie jak w przypadku skrojonego na miarę garnituru, również w przypadku ubezpieczenia istnieje możliwość precyzyjnego dopasowania go do indywidualnych potrzeb klienta. W przypadku wystąpienia szkody, właściwa polisa może nawet zadecydować o być albo nie być naszej firmy – podsumowuje ekspert Alea Broker.

(gum)