Reklamuj zgodnie z prawem

Nierozważni reklamodawcy muszą liczyć się zarówno z cywilnymi, jak i karnymi sankcjami.
Środa
02.11.2011
UOKiK nakłada wysokie kary na nieuczciwie reklamujące się firmy. Sprawdź, jak uniknąć sankcji.
 

Przykre konsekwencje mogą spotkać firmy dopuszczające się tzw. czynu nieuczciwej konkurencji. Określenie to dotyczy przedsiębiorcy (oraz agencji reklamowej która reklamę opracowała) promującego swoje towary bądź usługi w sposób prawem niedopuszczalny, a zatem np:

  • reklamującego w sposób sprzeczny z przepisami prawa (np. reklamowanie mocnych alkoholi), dobrymi obyczajami lub uchybiając godności człowieka,
  • reklamującego poprzez odwołanie się do uczuć klientów z wykorzystywaniem przesądów lub łatwowierności dzieci,
  • reklamującego w sposób ingerujący w sferę prywatności (np. przez przesyłanie na koszt klienta nie zamówionych towarów).

Za stosowanie w reklamie czynu nieuczciwej konkurencji, firmy mogą być zobowiązane do naprawienia powstałej przez to szkody. UOKiK nakaże także zaprzestać takiej promocji.

Porównuj ostrożnie

Strategie reklamowe dość często lansują tezę, że dany produkt jest lepszy od konkurencyjnego. Reklama porównawcza nie jest przez prawo zakazana. Musi jednak spełniać wymogi ustawowe. Taka reklama nie może być sprzeczna z tzw. dobrymi obyczajami, a zatem m.in. wykluczone jest takie jej stosowanie, które:

  • nieobiektywnie porównuje jedną lub kilka istotnych i charakterystycznych cech towaru czy usługi,
  • przedstawia towar czy usługę jako imitację towaru lub usługi konkurentów,
  • dyskredytuje towary, usługi, działalności swoich konkurentów,
  • reklamuje, wprowadzając klienta w błąd,
  • powoduje pomyłki w rozróżnieniu między reklamującym a konkurentem lub między ich towarami czy usługami.

Licz się z konsekwencjami

Nierozważni reklamodawcy muszą liczyć się zarówno z cywilnymi, jak i karnymi sankcjami. Pokrzywdzony przez reklamę stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji przedsiębiorca, może żądać zaniechania niedozwolonych praktyk lub usunięcia ich skutków, a także naprawienia wyrządzonej szkody. Może także żądać zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego.

Ciężar dowodowy w tego typu postępowaniach spoczywa na oskarżonym. Oznacza to, że twórca reklamy będzie musiał udowodnić, że swoim promowaniem nie złamał prawa. To jednak nie koniec prawnej odpowiedzialności. Ustawa przewiduje bowiem także prawnokarną odpowiedzialność za jej nieprzestrzeganie. Stanowi ona, że ten kto dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy i naraża w ten sposób klientów na szkodę, podlega karze aresztu albo grzywny.

Jak powszechnie wiadomo – reklama jest dźwignią handlu. Zasada ta działa, gdy promowanie jest uczciwe i zgodne z prawem. W przeciwnym razie, zamiast pomóc zwiększyć zyski, wpędzi w kłopoty i odstraszy klientów.

Kancelaria Prawna Skarbiec


Skarbiec.biz

POPULARNE NA FORUM

Grosz Polski - nowa sieć handlowa

Many thanks for sharing this very diverse opinion post where each expert has no doubt shared his best knowledge on the topic. Have more success in your journey. hide online

4 wypowiedzi
ostatnia 14.08.2018
zaszyty polityk

Tak sobie pomyślałem bo co rusz słychać jak to sie politycy świetnie bawią na imprezach a potem zalani reprezentują swój lud w sejmie czy urzędach. A gdyby tak ich...

1 wypowiedzi
ostatnia 14.08.2018
No comment

Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene. gta 5 cheats

5 wypowiedzi
ostatnia 14.08.2018
Biznes po stronie dobra

Renu Das Kolkata Escorts Services has gorgeous females provides Independent Escorts Service in Kolkata call girls at 100% satisfaction with VIP models. Provided Kolkata escorts...

27 wypowiedzi
ostatnia 13.08.2018
Biznes po stronie dobra

[url=http://www.renudas.in]Kolkata Escort[/url] http://renudas.in/ Kolkata Escorts

27 wypowiedzi
ostatnia 13.08.2018
Biznes po stronie dobra

Renu Das Kolkata Escorts Services has gorgeous females provides Independent Escorts Service in Kolkata call girls at 100% satisfaction with VIP models. Provided Kolkata escorts...

27 wypowiedzi
ostatnia 13.08.2018
How To Setup A Home Network Router

This step-by-step guide explains how to set up a broadband router for home computer networks. The exact names of configuration settings on these routers vary depending on the...

1 wypowiedzi
ostatnia 13.08.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

The survey process is conducted to know the satisfaction of customers. To participate in this www.mybkexperience.com survey, you need to purchase any food item from Burger King...

118 wypowiedzi
ostatnia 11.08.2018