OPP wytłumaczy się z wydatków

Oprócz sprawozdań finansowych, organizacje pożytku publicznego (OPP) będą musiały sporządzać szczegółowe roczne sprawozdania merytoryczne (według ustalonego wzoru), zawierające informacje o ich działalności oraz o wydatkowaniu pieniędzy pochodzących z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych.
Środa
30.11.2011
Od 2012 organizacje pożytku publicznego będą musiały informować na co dokładnie przeznaczyły otrzymane środki.
 

Oprócz sprawozdań finansowych, organizacje pożytku publicznego (OPP) będą musiały sporządzać szczegółowe roczne sprawozdania merytoryczne (według ustalonego wzoru), zawierające informacje o ich działalności oraz o wydatkowaniu pieniędzy pochodzących z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych. Roczne sprawozdania merytoryczne OPP przekażą Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej – w terminie 15 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Co wpisać w sprawozdaniu?

Muszą się w nim znaleźć dane identyfikujące OPP – jej nazwa i adres siedziby, daty rejestracji oraz uzyskania statusu OPP, numery KRS i REGON, informacje na temat członków jej organów. W sprawozdaniu określa się też cele statutowe oraz charakter prowadzonej działalności pożytku publicznego – główne działania i ich zasięg terytorialny oraz wykaz placówek prowadzonych przez OPP (domy pomocy społecznej, centra integracji społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, itp.). Ponadto należy w nim zamieścić informacje dotyczące liczby odbiorców działań OPP (z podziałem na osoby fizyczne i prawne) oraz nieodpłatnej i odpłatnej działalności OPP, w tym działalności gospodarczej (wskazując kody PKD).

Dane o przychodach i kosztach OPP

OPP mają obowiązek podać kwoty przychodów ze swojej odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, a także z prowadzonej działalności gospodarczej i finansowej oraz przychody z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych. Muszą też poinformować, ile pieniędzy dostały ze źródeł publicznych (ze środków europejskich i budżetu państwa), a ile z prywatnych (ze składek członkowskich, darowizn, zbiórek publicznych itp.). Osobno należy wymienić działania finansowane ze środków pochodzących z 1 proc. podatku oraz kwoty wydane na każde z tych działań.

Oprócz tego OPP podają wysokość poniesionych kosztów, m.in. na prowadzenie działalności statutowej, administracyjnych oraz na kampanie reklamowe i informacyjne, a także informacje o korzystaniu z uprawnień (zwolnienia podatkowe i inne), o działalności zleconej przez administrację publiczną oraz o realizowanych przez nie zamówieniach publicznych.

Informacje o personelu OPP

Kontrowersje wzbudza część sprawozdania dotycząca zakresu danych dotyczących pracowników OPP. Należy podać liczbę osób zatrudnionych w OPP na podstawie umowy cywilnoprawnej, łączną wysokość ich wynagrodzenia, wysokość przeciętnego oraz najwyższego miesięcznego wynagrodzenia członków organu zarządzającego, innych organów OPP i pozostałych pracowników. Trzeba wpisać również, ilu jest członków OPP i ilu wolontariuszy wykonywało pracę na jej rzecz.

Sprawozdania należy umieścić do publicznej wiadomości w Internecie. Ma to umożliwić kontrolowanie sposobu, w jaki OPP wypełniają swoje zadania statutowe. Od oceny tych działań będą zależeć decyzje podatników w sprawie przekazania 1 proc. podatku.

Kancelaria Prawna Skarbiec


Skarbiec.biz

POPULARNE NA FORUM

Własny biznes z małym kapitałem

Polecam www.reprograf.com.pl pomogą przy rozwijaniu własnej drukarni. Bogaty asortyment dobrej jakości sprzętów do druku i innych materiałów pomocniczych będzie w sam raz.

231 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks for sharing.I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will write many more posts like this one. - minion rush...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Czy warto otworzyć sklep odzieżowy?

Pewnie że warto otworzyć taki sklep, teraz sklepy internetowe są jak najbardziej na topie, przecież każdy już kupuje online. Ważne że klient będzie zadowolony z...

34 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks a lot for sharing this great website.. have a nice day.. thanks. professional dissertation writers from singapore

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

There are many students who get nervous breakdown when they think about doing the Essay themselves. In order to be on the safer side most of the students who don’t know the...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Our creative experts ensure that every Custom Soap Boxes or Custom Hair Extension Boxes order is catered with care, quality and efficiency. A unique product packaging design...

90 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018