31.01.2002

Jak podważyć nakaz zapłaty

Orzecznictwo Sądowe: sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.01.2002 r. (III CZP 78/01), omówiona w Rzeczpospolitej z dnia 18.01.2002 r.: Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym w sprawie należącej do postępowania uproszczonego wniesiony na urzędowym formularzu podlega odrzuceniu w razie wadliwego wypełnienia formularza, bez uprzedniego wezwania do jego poprawienia lub uzupełnienia.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0