30.03.2012

Jak wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania dochodów?

Wybór formy opodatkowania to obowiązek każdego, kto zakłada działalność gospodarczą. Jednolita stawka podatku w wysokości 19 proc. daje duże pole manewru.

Spółki kapitałowe mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku innych przedsiębiorstw forma prowadzonej ewidencji operacji gospodarczych, podlegających opodatkowaniu zależy od ich preferencji. Mogą one stosować podatkową księgę przychodów i rozchodów, czyli tak zwaną uproszczoną księgowość lub pełną księgowość na podstawie ksiąg rachunkowych. Wolność wyboru kończy się jednak wraz z osiągnięciem przez podmiot przychodów większych od równowartości 1 200 000 euro. Podatnik będzie mógł wrócić do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w kolejnym roku podatkowym, pod warunkiem, że przychody w roku poprzedzającym nie przekroczą wskazanego limitu.

Kalkulator

Wybór formy ustalania wartości zobowiązania względem fiskusa jest bardzo istotny, ponieważ wpływa na wysokość przyszłego podatku, jak również na rodzaj i zakres prowadzonych ewidencji księgowych.

Wybór formy opodatkowania to istotny punkt w trakcie zakładania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca musi wybrać jedną z czterech różnych metod, które różnią wysokością odprowadzanego podatku jak i się stopniem trudności w zakresie prowadzenia ewidencji. Do form opodatkowania zaliczamy: opodatkowanie na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej 18 proc. i 32 proc., opodatkowanie według jednolitej stawki podatku 19 proc., ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa.

Przy wyborze jednej z dwóch pierwszych form opodatkowania podatkiem obciążony jest dochód, dlatego też koniecznym jest prowadzenie ewidencji ujmującej zarówno przychody, jak i koszty. Ewidencja może być prowadzona w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub też bardziej zaawansowanej formy, to znaczy ksiąg rachunkowych.

Kolejna forma opodatkowania, to znaczy ryczał od przychodów ewidencjonowanych wymaga od przedsiębiorcy tylko prowadzenia ewidencji przychodów, co stanowi istotne uproszczenie. Dzieje się tak ponieważ przy opodatkowaniu w formie ryczałtu podatek odprowadzany jest jedynie od przychodów. W przypadku karty podatkowej wartość podatku ustalona jest na podstawie decyzji naczelnika urzędu skarbowego.

(boa)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

1

Bolesław Adamiec

dziennikarz
Napisz do autora