Uproszczone procedury celne

Piątek
15.02.2002
W lutym weszły w życie przepisy w sprawie uproszczonych procedur celnych
 
Dnia 6 lutego 2002 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie procedur uproszczonych [Dz. U. z 2002 r., nr 5, poz. 48]. Zgodnie z par. 1 rozporządzenia, określa ono szczegółowe warunki i tryb postępowania przy upraszczaniu czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurą celną, rodzaje procedur celnych, w których stosuje się procedurę uproszczoną, a także rodzaje towarów, okresy rozliczeniowe oraz tryb składania zabezpieczenia przy stosowaniu procedury uproszczonej.

Ubiegający się o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej składa wniosek do organu celnego właściwego ze względu na miejsce, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania tej procedury. Wnioskodawca w ciągu 30 dni musi złożyć zabezpieczenie generalne należności celnych (o ile jest ono wymagane przy danej procedurze). Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej jest wydawane na rok. Można wnioskować o przedłużenie terminu na kolejne lata.

Zgodnie z par. 18 rozporządzenia procedurę uproszczoną stosuje się w następujących procedurach celnych: dopuszczenia do obrotu; składu celnego; uszlachetniania czynnego i biernego; przetwarzania pod kontrolą; odprawy czasowej; wywozu; tranzytu. Procedury tej nie stosuje się m.in. do objęcia towarów procedurą składu celnego bez ich faktycznego złożenia w tym składzie oraz do towarów, które mają zostać złożone w składzie publicznym, w którym odpowiedzialność za towar ponosi odrębnie każdy korzystający ze składu.

Pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej wydane przed 6 lutego 2002 r. zachowują ważność do czasu, na który zostały wydane, z możliwością ich przedłużenia.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Our creative experts ensure that every Custom Soap Boxes or Custom Hair Extension Boxes order is catered with care, quality and efficiency. A unique product packaging design...

87 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Within the same manner that inbreeding among human populations can boom the frequency of commonly rare genes that cause sicknesses, the selective breeding that created the...

87 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

A Best Essay Services study which dog breeders to avoid. ... The term "Outdoor breeder" is every now and then used to explain dog breeders with little experience or...

87 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Hej, od czego zacząć? Zakładając, że przoedmiot działalności masz ustalony, ja skupiłabym się na formie platności. W dzisiejszych czasach, ludzie chcą płacić...

102 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Assignment help service in usa for the student seeking help. We are provide the assignment help, writing service with the professional academic writer in minimal price.

87 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018