29.08.2012

Przedsiębiorca jak kasjer

Przepisy pozwalają ci uniknąć obowiązku używania kasy fiskalnej? Od 2013 wchodzą surowsze regulacje.

Nowe regulacje dotkną przede wszystkim części przedsiębiorców, których roczne obroty nie przekraczały poziomu 40 tys. zł. To właśnie ta kwota stanowiła w myśl rozporządzenia limit, po którego przekroczeniu należało wyposażyć się w kasę fiskalną. Nowe przepisy, które w życie wejdą w styczniu 2013 obniżają go o połowę – do 20 tys. zł. Oznacza to, że paragony wystawiać będą przedsiębiorcy osiągający miesięczne przychody rzędu 1,6 tys. zł.

Ręce liczą kasę

Paragony wystawiać będą przedsiębiorcy, których roczny obrót przekracza 40 tys. zł.

- Osoby uzyskujące tak niewielki przychód z działalności gospodarczej zazwyczaj mają dodatkowe źródła utrzymania. Własna firma jest właściwie jedynie uzupełnieniem domowego budżetu. Jeśli tacy przedsiębiorcy zostaną zobowiązani do ewidencjonowania przychodów za pomocą kas rejestrujących, wielu z nich prawdopodobnie zrezygnuje z prowadzenia działalności gospodarczej bądź przejdzie do szarej strefy – twierdzi Przemysław Pruszyński, ekspert PKPP Lewiatan.

Jego zdaniem będzie to spory obowiązek natury biurokratyczno-administracyjnej, bo na kasie fiskalnej trzeba uiszczać nawet najdrobniejsze przychody.
- To po prostu techniczne dla najsłabszych przedsiębiorców. Nowe rozporządzenie Ministerstwa Finansów w tym zakresie oceniamy zdecydowanie negatywnie – mówi Pruszyński.

Kasa rejestrująca to niestety nie tylko przejaw rozbuchanej rekrutacji, ale i dodatkowy koszt po stronie przedsiębiorcy. Ci, których obejmą nowe przepisy, będą musieli za własne pieniądze zakupić kasę fiskalną. Co prawda zakup jest refundowany, ale tylko do 700 zł bądź 90 proc. wartości kasy. A ceny tych zaczynają się średnio o 1 tys. zł netto.

Na jakich zasadach uzyskać zwrot? W przypadku płatników VAT pieniądze są do odzyskania w postaci odliczenia od podatku należnego. By uzyskać prawo do odliczenia, należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego odpowiednie zgłoszenie, które powinno zawierać dane o liczbie urządzeń a także informacje o tym, w jakim miejscu będą użytkowane. Podatnicy zwolnieni z VAT oraz wykonujący tylko czynności zwolnione z podatków otrzymają zwrot kosztów zakupu kas po złożeniu odpowiedniego wniosku.

(gum)