04.03.2002

Czym są opłaty produktowe?

Opłaty produktowe obciążają znaczną część producentów i importerów

Jak podaje "Rzeczpospolita", przedsiębiorcy którzy nie osiągną wymaganego poziomu odzysku i recyklingu, określonego przez Radę Ministrów dla poszczególnych lat do końca 2007 r., zobowiązani są do uiszczenia tzw. opłaty produktowej. Oblicza się ją jako iloczyn stawki opłaty określonej w ustawie i różnicy między wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku lub recyklingu, przeliczonej na wielkości wyrażone masą albo ilością produktów bądź opakowań.

Mamy więc nowy wydatek. Można było oczekiwać, iż lada dzień władze podatkowe z właściwą sobie fantazją (czytaj: różnorodnie) podejdą do kwestii jego podatkowego rozliczenia, ale po pisemnej odpowiedzi ministra finansów z 18 stycznia 2002 r. na interpelację poselską nr 280 podejście aparatu skarbowego do opłat produktowych będzie raczej jednorodnie fiskalne. Minister za oczywisty uznał bowiem zakaz rozliczenia w ciężar podatkowych kosztów opłat produktowych. Jego zdaniem są opłatą o charakterze sankcyjnym, mieszczącą się w zakresie pojęciowym art. 16 ust. 1 pkt 19 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Więcej: Wojciech Sztuba, Rzeczpospolita, 28 luty 2002, "Prawo co Dnia"

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0