Czym są opłaty produktowe?

Poniedziałek
04.03.2002
Opłaty produktowe obciążają znaczną część producentów i importerów
 
Jak podaje "Rzeczpospolita", przedsiębiorcy którzy nie osiągną wymaganego poziomu odzysku i recyklingu, określonego przez Radę Ministrów dla poszczególnych lat do końca 2007 r., zobowiązani są do uiszczenia tzw. opłaty produktowej. Oblicza się ją jako iloczyn stawki opłaty określonej w ustawie i różnicy między wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku lub recyklingu, przeliczonej na wielkości wyrażone masą albo ilością produktów bądź opakowań.

Mamy więc nowy wydatek. Można było oczekiwać, iż lada dzień władze podatkowe z właściwą sobie fantazją (czytaj: różnorodnie) podejdą do kwestii jego podatkowego rozliczenia, ale po pisemnej odpowiedzi ministra finansów z 18 stycznia 2002 r. na interpelację poselską nr 280 podejście aparatu skarbowego do opłat produktowych będzie raczej jednorodnie fiskalne. Minister za oczywisty uznał bowiem zakaz rozliczenia w ciężar podatkowych kosztów opłat produktowych. Jego zdaniem są opłatą o charakterze sankcyjnym, mieszczącą się w zakresie pojęciowym art. 16 ust. 1 pkt 19 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Więcej: Wojciech Sztuba, Rzeczpospolita, 28 luty 2002, "Prawo co Dnia"
Rzeczpospolita

POPULARNE NA FORUM

Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Within the same manner that inbreeding among human populations can boom the frequency of commonly rare genes that cause sicknesses, the selective breeding that created the...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

A Best Essay Services study which dog breeders to avoid. ... The term "Outdoor breeder" is every now and then used to explain dog breeders with little experience or...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Hej, od czego zacząć? Zakładając, że przoedmiot działalności masz ustalony, ja skupiłabym się na formie platności. W dzisiejszych czasach, ludzie chcą płacić...

102 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Assignment help service in usa for the student seeking help. We are provide the assignment help, writing service with the professional academic writer in minimal price.

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

assignment help

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018