18.03.2002

Sytuacja rodzinna pracownika, a rozwiazanie stosunku pracy

Orzecznictwo Sądowe: Powołanie się pracownika na sytuację rodzinną musi być udokumentowane

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2000 r. (sygn. akt I PKN 740/99), omówiony w Rzeczpospolitej z dnia 04.03.2002 r.: Ogólne powołanie się pracownika na jego sytuację rodzinną, sprowadzające się do wskazania, że ma na utrzymaniu dzieci, nie wystarcza do uznania, że pracodawca rozwiązał stosunek pracy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (art. 8 kodeksu pracy).

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0