12.12.2012

Dobroczyńca z podatkiem VAT

Święta skłaniają do dzielenia się z innymi. Darczyńcy nie unikną płacenia podatku VAT.

Wspieranie ubogich, zwłaszcza w okresie przedświątecznym to szlachetny zwyczaj, który chętnie kultywują również przedsiębiorcy. Muszą oni jednak pamiętać, że od przekazanych darów żywnościowych muszą odprowadzić podatek VAT.
- Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega co prawda odpłatna dostawa towarów, ale pojęcie to obejmuje także niektóre dostawy nieodpłatne. Tak jest w przypadku, gdy przedsiębiorca chciałby zużyć należące do firmy towary na cele osobiste, albo przekazać je komuś innemu, o ile przy nabyciu tych towarów w części lub w całości przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT-u – tłumaczy Katarzyna Rola–Stężycka, z firmy Tax Care. - Oznacza, to że przekazując nieodpłatnie np. żywność przedsiębiorca powinien taką czynność opodatkować (oczywiście, jeżeli wcześniej przysługiwało mu prawo do odliczenia). W takim przypadku podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia.

Kalkulator

Chociaż właściciele sklepów nie mogą skorzystać z odliczenia podatku VAT, to mogą dokonać odliczenia na gruncie podatku dochodowego. Darowizna może wówczas stanowić koszty uzyskania przychodu.

Od powyższej reguły są jednak wyjątki. Istnieje bowiem specjalne zwolnienie z podatku dla producentów wspierających organizacje pożytku publicznego, które pozwalają na przekazanie żywności bez konieczności naliczenia podatku, nawet wtedy, gdy odliczenie VAT-u miało już miejsce. Podatku nie trzeba płacić tylko i wyłącznie w przypadku przekazania żywności do organizacji pożytku publicznego i jedynie wtedy, gdy zostanie ona przeznaczona na cele charytatywne. Zwolnienie obejmuje artykuły spożywcze z wyłączeniem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. oraz napojów alkoholowych, będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc.

- Zwolnienie zostało wprowadzone przy okazji nowelizacji ustawy o VAT w 2009 r. na etapie prac w Senacie, jednak jest ono niezgodne z regulacjami unijnymi. Chociaż weszło w życie w takim kształcie i obowiązuje cały czas, to jego zakres - pomimo postulatów organizacji pożytku publicznego - nie został rozszerzony o inne podmioty, które zajmują się dystrybucją żywności – wyjaśnia Katarzyna Rola–Stężycka.

Dobroczynność może być jednak opłacalna. Chociaż właściciele sklepów nie mogą skorzystać z odliczenia podatku VAT, to mogą dokonać odliczenia na gruncie podatku dochodowego. Darowizna może wówczas stanowić koszty uzyskania przychodu.

- Stanie się tak gdy przedmiotem darowizny jest żywność przekazywana organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem wyłącznie na cele charytatywne. Wtedy koszt podatkowy stanowi koszt wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych. Do kosztów można zaliczyć także podatek VAT, który nie mógł być odliczony. Oczywiście z rozliczenia w kosztach przekazywanej żywności (tylko bez VAT-u) mogą skorzystać także jej producenci – mówi Katarzyna Rola–Stężycka.

(mak)