18.03.2002

Wypowiedzenie w trakcie zmian własnościowych

Orzecznictwo Sądowe: Pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, ani odszkodowanie

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2000 r. (sygn. akt I PKN 747/99) omówiony w Rzeczpospolitej z dnia 14.03.2002 r.: Pracownikowi, który w związku z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę skorzystał z możliwości rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia za 7-dniowym uprzedzeniem (art. 231 § 4 k.p.), nie przysługuje ani wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, ani odszkodowanie.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0