Mandat od Inspekcji Handlowej

Piątek
08.03.2002
Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien
 
Jak podaje "Rzeczpospolita", Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia przesądza, że postępowanie mandatowe prowadzi policja. Innym organom wolno to robić, gdy zostaną do tego upoważnione. Może to uczynić prezes Rady Ministrów, na wniosek szefa MSWiA, który wcześniej porozumiał się w tej sprawie z ministrem sprawiedliwości. Przyznając uprawnienia, nie można pominąć wykazu wykroczeń, które podlegają karaniu. Tak też się stało z uprawnieniami inspektorów Inspekcji Handlowej. Od piątku przyznano im więcej uprawnień. Do tej pory mogli karać za naruszenia przepisów 7 ustaw, teraz - 13.

Więcej: Rzeczpospolita, 8 marca 2002, "Prawo co Dnia"
Rzeczpospolita