19.03.2013

Pożyczka a kredyt

Terminy te, choć często używane zamiennie, oznaczają zupełnie coś innego. Wyjaśniamy różnicę.

Dla każdego właściciela firmy kluczowe jest zapewnienie płynności finansowej oraz stabilny rozwój. Szczególnie firmy małe, często jednoosobowe, mają utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Zanim uda się zdobyć potrzebne środki finansowe trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zaciągnąć kredyt, czy wziąć pożyczkę. Pierwszy przypadek regulowany jest przez przepisy prawa bankowego, drugi - kodeks cywilny. Pożyczka może być wykorzystana przez pożyczkobiorcę na dowolny cel, natomiast kredytu bank udziela na ściśle określony cel opisany we wniosku kredytowym. Pożyczkodawca nie ma prawa kontroli sposobu wykorzystania pożyczki, w przeciwieństwie do kredytodawcy. W przypadku stwierdzenia, że środki finansowe są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem umowa kredytu może zostać wypowiedziana. Umowa pożyczki może być umową nieodpłatną, jednak bank zawsze pobiera prowizję od udzielonego kredytu.

Rozrzucone pieniędze na stole

W przypadku korzystania z pożyczki czasami wystarczy jedynie wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDiG). W tradycyjnym banku właściciel firmy musiałby czekać ok. 7 dni i złożyć szereg dokumentów, w tym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, ZUS-u, historia rachunku, wpis do rejestru.

Obowiązki związane z zaciąganiem kredytu sprawiają, że niektórzy przedsiębiorcy "w potrzebie" skłaniają się ku pożyczce. Jednym z argumentów jest czas związany z załatwieniem formalności. Z badania przeprowadzonego przez PBS w 2012 roku dla firmy Provident wynika, że dla jej 96 proc. obecnych klientów ważnym czynnikiem decydującym o wzięciu pożyczki jest krótki czas oczekiwania. Drugi istotny atut stanowi ograniczenie do minimum formalności, deklarowane odpowiednio przez 95 proc. obecnych i 86 proc. potencjalnych klientów. Dlatego Provident poszerzył ofertę i wprowadził w tym roku do swojego portfolio pożyczkę dla samozatrudnionych.

Podobnie jak odsetki, tak i prowizje bankowe można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Spełniony musi być warunek, że kredyt musi przyczyniać się do osiągania przychodów firmy.
- Czynnikiem decydującym o możliwości potraktowania poszczególnych opłat związanych z pożyczką jako kosztów podatkowych jest cel zaciągnięcia pożyczki oraz jej związek z działalnością gospodarczą i generowanymi przychodami. W przypadku przeznaczenia kwoty pożyczki na cele biznesowe, klienci będą mieli możliwość obniżenia podstawy opodatkowania na zasadach określonych w przepisach podatkowych - wyjaśnia Paweł Szustakiewicz kierownik ds. rozwoju produktów Provident Polska.

(dw)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0