Nowe zasady przetargów publicznych

Nowelizacja przepisów regulujących zamówienia publiczne wprowadziła także możliwość zobligowania wykonawcy – koncesjonariusza robót budowlanych do zawarcia z innymi podmiotami umowy o podwykonawstwo.
Wtorek
23.04.2013
Od lutego tego roku firmy z sektora MŚP mają łatwiejszy dostęp do zamówień publicznych.
 

20 lutego 2013 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących przetargów publicznych, której głównym celem było umożliwienie dostępu do zamówień publicznych małym i średnim przedsiębiorcom. Nowe przepisy mają zastosowanie do postępowań wszczętych po 20 lutego 2013 r. Do przetargów wszczętych wcześniej nadal stosujemy poprzednie regulacje.

Prawo żądania wykazu wszystkich zamówień

Nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych wprowadziła możliwość weryfikacji przez zamawiającego warunków udziału wykonawcy w postępowaniu. W postępowaniach, których przedmiot zamówienia stanowią usługi, roboty budowlane lub dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Ocena ta może dotyczyć rzetelności, doświadczenia oraz kwalifikacji wykonawcy. Dzięki wprowadzonej zmianie zamawiający będzie miał możliwość szerszej, niż dotychczas (tj. na podstawie referencji poprzednich zamawiających) weryfikacji wykonawcy.

Znowelizowane przepisy umożliwiają zamawiającym żądanie wykazu robót budowlanych, dostaw lub usług zawierającego m.in. informacje na temat wszystkich zamówień oraz wskazanie, czy zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, bądź zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Nowe możliwości wykluczenia

W celu zwiększenia szans małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych, nowe przepisy wprowadziły obowiązek wykluczania z postępowań przetargowych wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej.

W świetle nowych przepisów niedopuszczalna jest sytuacja, w której wykonawca należąc do tej samej grupy kapitałowej, złoży odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu. Wyjątkiem od powyższego zakazu jest wykazanie przez takiego wykonawcę, że istniejące powiązania nie prowadzą do naruszenia zasady uczciwej konkurencji.

W postępowaniach wszczętych po 20 lutego 2013 r., zamawiający zobowiązany będzie wymagać od wykonawcy złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wykonawca, który nie złoży listy, będzie podlegał wykluczeniu z przetargu.

Większy udział małych i średnich firm

Nowelizacja przepisów regulujących zamówienia publiczne wprowadziła także możliwość zobligowania wykonawcy – koncesjonariusza robót budowlanych do zawarcia z innymi podmiotami umowy o podwykonawstwo. Mocą nowych regulacji zamawiający może zobowiązać wykonawcę, by zamówienie w co najmniej 30 proc. jego wartości, zostało wykonane przez inne – z reguły mniejsze – firmy. Zmiana przepisów powinna przyczynić się do zwiększenia szans małych i średnich przedsiębiorstw na udział w realizacji zamówień, a także do wzrostu konkurencji na rynku.

Portal Skarbiec.Biz – niezależny serwis o prawie, finansowaniu i gospodarce.

Monika Lorenc, Smart MBC
Skarbiec.biz

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. Vitamin B6

69 wypowiedzi
ostatnia 24.06.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

mi w zakładaniu własnego biznesu pomógł Pan Maciej Grabowski z biura rachunkowego Gama, zgłoś się do nich na pewno i tobie pomogą

96 wypowiedzi
ostatnia 24.06.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work. Vitamin B5

69 wypowiedzi
ostatnia 23.06.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Very nice article, I enjoyed reading your post, very nice share, I want to twit this to my followers. Thanks!. Vitamin B12

69 wypowiedzi
ostatnia 23.06.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thank a lot. You have done excellent job. I enjoyed your blog . Nice efforts Vitamin E

69 wypowiedzi
ostatnia 23.06.2018
Kredyt bankowy

Coraz więcej firm pozabankowych sprawdza różne bazy, więc pożyczkę nie tak łatwo dostać,warto przeczytać aby się trochę dowiedzieć na ten temat: Darmowy poradnik...

50 wypowiedzi
ostatnia 23.06.2018
Nie zapomnij o szkoleniach bhp

Polecam www.krispolppoz.pl, to wsparcie PPŻ o BHP jakie przyda się w każdej firmie. Prowadzą szkolenia i sprzedają artykuły. Maja całkiem dobry cennik, na stronce macie...

21 wypowiedzi
ostatnia 22.06.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I think I have never seen such blogs ever before that has complete things with all details which I want. So kindly update this ever for us. Vitamin B1

69 wypowiedzi
ostatnia 22.06.2018