16.04.2002

Reorganizacja czy likwidacja?

Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz zmiany niektórych ustaw - ustawa z dnia 1 marca 2002 r

Dnia 1 kwietnia 2002 r. weszła w życie większość przepisów ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz zmianie niektórych ustaw [Dz. U. nr 25, poz. 253]. Ustawa ta przewiduje stopniowe zniesienie ponad 20 centralnych organów administracji rządowej, agencji i instytucji oraz wnosi zmiany do około 50 ustaw, m.in. do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, do ustawy z dnia z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych, ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne.

Na mocy przepisów tej ustawy z dniem 1 kwietnia 2002 r. zlikwidowane zostały m.in. następujące urzędy: Generalny Konserwator Zabytków, Komitet Kinematografii, Prezesa Krajowego Urzędu Pracy, Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad, Generalny Dyrektor Dróg Publicznych, Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, Agencja Prywatyzacji.

W ustawie przewidziano również, iż z dniem 30 czerwca 2002 r. zostanie zlikwidowane urząd Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, a z dniem 31 grudnia 2002 r. urząd Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0