28.08.2013

Harmonogram biznesu

Otwarcie restauracji może zająć 11, 20, a nawet 25 tygodni. Wszystko zależy od stanu lokalu.

Na pytanie "ile czasu może zająć uruchomienie własnej restauracji" niestety nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Dużo zależy od lokalizacji restauracji, rodzaju lokalu, formy prawnej firmy. Każda sytuacja jest bardzo indywidualna i wymaga wnikliwej analizy. Niezbędne procedury wymagane na etapie otwierania restauracji są jasno określone co do czasu ich załatwienia w poszczególnych urzędach. Trzeba podkreślić, że wszelkie szacunki dotyczące czasu załatwienia formalności nie obejmują wszystkich czynności koniecznych przy otwarciu restauracji (szukanie lokalu, personelu, remont, wyposażenie).

Zdjęcie punktu systemu Sphinx Fot. Sfinks Polska

Główną różnicę pomiędzy zakładaniem tradycyjnej restauracji a na przykład fast fooda stanowi fakt, że w tym drugim zazwyczaj nie sprzedaje się napojów alkoholowych, czyli nie jest potrzebne posiadanie koncesji na sprzedaż alkoholu.

Zakładając, że przyszły przedsiębiorca, uruchomi swoją restaurację w lokalu dostosowanym do tego typu działalności, a niektóre procedury będą realizowane równocześnie z uwzględnieniem ustawowego czasu na ich rozpatrzenie w konkretnej lokalizacji, to minimalnie przewidziany czas wyniesie ok. 11 tygodni. W przypadku otwarcia restauracji w nowym lokalu, niedostosowanym do wymogów formalnych, czas na rozpoczęcie działalności wydłuża się już do ok. 20 tygodni. Natomiast wariant, który zakłada wybudowanie nowego lokalu i otworzenie w nim restauracji zajmie w najlepszym wypadku ok. 25 tygodni.

Nie ma dużych różnic między otwarciem kawiarni, pizzerii, baru sushi, fast fooda. Pod wieloma względami założenie działalności gospodarczej w branży gastronomicznej wymaga zrealizowania tych samych procedur. Główną różnicę pomiędzy zakładaniem tradycyjnej restauracji a na przykład fast fooda stanowi fakt, że w tym drugim zazwyczaj nie sprzedaje się napojów alkoholowych, czyli nie jest potrzebne posiadanie koncesji na sprzedaż alkoholu.

Na czterech kółkach

Prowadzenie sprzedaży obwoźnej, jak i prowadzenie lokalu stacjonarnego, zasadniczo podlega tym samym procedurom oraz musi respektować wymogi prawa unijnego dotyczące sposobu wprowadzania żywności do obrotu. Przy założeniu restauracji sporo procedur pochłania przystosowanie lokalu. Podobnie sprawa wygląda w przypadku gastronomii obwoźnej, gdzie szczególną uwagę trzeba zwrócić na odpowiedni dobór samochodu czy przyczepy. Samochód lub przyczepa musi być w dobrym stanie technicznym. Ruchome punkty sprzedaży mają być tak usytuowane, zaprojektowane i skonstruowane oraz utrzymywane w czystości, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia, w szczególności przez zwierzęta i szkodniki. Warto więc przed uruchomieniem działalności gastronomicznej sprawdzić, czy obiekt posiada atest Państwowego Zakładu Higieny (tę informację możemy uzyskać już bezpośrednio od producenta przyczepy). Również w przypadku mobilnej gastronomii konieczne jest wdrożenie HACCP. Wdrożenie tego systemu jest obowiązkowe we wszystkich obszarach produkcji i przetwórstwa żywności, a także obrotu żywnością, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i rodzaj prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje, że trudność wprowadzenia HACCP wzrasta wraz ze zmniejszaniem się pomieszczenia czy pojazdu.

Należy pamiętać również o tym, że mobilną gastronomię możemy prowadzić w miejscach, w których uzyskaliśmy zgodę w formie umowy cywilnoprawnej. W przypadku terenów należących do miasta lub gminy konieczne jest zawarcie umowy z odpowiednim urzędem miasta lub gminy. Przepisy lokalne zazwyczaj dosyć dokładnie określają na jakich terenach gminnych może być prowadzona działalność handlowa i gastronomiczna. Każde miasto może ustalić odrębne warunki dla swoich terenów, zazwyczaj jest to zamknięty katalog miejsc, na których dopuszczalna jest taka działalność.

Natomiast na terenie prywatnym zazwyczaj można postawić punkt mobilnej gastronomii, jeśli właściciel terenu wyraził na to zgodę. Jednak na przykład Urząd Miejski Wrocławia stoi na stanowisku, że na terenie prywatnym można postawić przyczepę gastronomiczną tylko wtedy gdy grunt, na którym będzie ona stała, w planie zagospodarowania przestrzennego będzie miał przeznaczenie do prowadzenia działalności. W przypadku takiego terenu należy podpisać umowę z właścicielem terenu.

Okienko tylko na papierze

W Polsce na chwilę obecną wciąż brakuje instytucji „jednego okienka”, gdzie przyszły przedsiębiorca mógłby uzyskać konkretną informację wraz z możliwością zrealizowania wszystkich procedur. Nie zapominajmy, że szczególne problemy występują nie tylko w przypadku realizacji skomplikowanych inwestycji, przy których wymagana jest, dokumentacja środowiskowa, sanitarno-epidemiologiczna, zagospodarowania przestrzennego, dobór formy prawnej spółki itp., ale także przy inwestycjach, które na pierwszy rzut oka wydają się łatwiejsze. Inwestorzy nie zawsze wiedzą jaki jest podział kompetencji między gminą a powiatem, czyli które formalności należy załatwiać w urzędzie gminy, a które w starostwie.

Marcin Kostecki, Product Manager eHarmonogram.pl
Logo eharmonogram.pl
Portal pomaga w realizacji inwestycji biznesowych.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0