Żywność bez konieczności naliczania podatku VAT można przekazać organizacjom pożytku publicznego (w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) jeśli zostanie przeznaczona wyłącznie na cele charytatywne.
Czwartek
24.10.2013
Właściciele sklepów spożywczych dołączyli do grona przedsiębiorców, którzy mogą przekazać potrzebującym żywność bez konieczności naliczania VAT-u.
 

. Zanim nowe przepisy zaczęły obowiązywać, przedsiębiorcy prowadzący sklepy spożywcze stawali przed dylematem, czy oddać żywność potrzebującym płacąc przy tym podatek VAT, czy też przekazać ją do utylizacji. Wprowadzone zmiany dają im szansę pomocy potrzebującym bez dodatkowych obciążeń, jednak żeby z nich skorzystać, muszą spełnić kilka warunków.Nowe regulacje weszły w życie z dniem 1 października. Wcześniej produkty spożywcze o krótkim terminie przydatności bez konieczności naliczania VAT-u mogli oddawać jedynie producenci żywności

- Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów, ale pojęcie to obejmuje także niektóre dostawy nieodpłatne. Tak jest w przypadku, gdy przedsiębiorca chciałby zużyć należące do firmy towary na cele osobiste albo przekazać je komuś innemu, o ile przy nabyciu tych towarów w części lub w całości przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT-u. Oznacza, to, że przekazując nieodpłatnie np. żywność przedsiębiorca powinien taką czynność opodatkować. W takim przypadku podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia – mówi Katarzyna Rola-Stężycka z firmy Tax Care. - W szczególnej sytuacji do tej pory byli jednak producenci żywności, którzy korzystali w tym zakresie ze zwolnienia, od 1 października „rozciągniętego” także na sprzedawców żywności.

Żywność bez konieczności naliczania podatku VAT można przekazać organizacjom pożytku publicznego (w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) jeśli zostanie przeznaczona wyłącznie na cele charytatywne. Zwolnienie dotyczy produktów spożywczych z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. oraz napojów alkoholowych, będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc. Przedsiębiorcy muszą również prowadzić szczegółową dokumentację, która potwierdza, że żywność została przekazana organizacji pożytku publicznego i przeznaczona na cele charytatywne. Zmiany w ustawie nakładają na przedsiębiorców również kolejny obowiązek – weryfikację, w jaki sposób organizacja pożytku publicznego wykorzystała przekazaną żywność. Jeżeli nie zostanie ona przeznaczona na cele charytatywne, albo organizacja pożytku publicznego nie jest w stanie udokumentować jej wykorzystania, wówczas przedsiębiorca musi zapłacić podatek.

Co na to Unia?

Nowe regulacje zdecydowanie ułatwią życie przedsiębiorcom, którzy chcą pomagać innym, ale jednocześnie są niezgodne z dyrektywą Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

- Dyrektywa ta wskazuje, że odpłatną dostawę towarów stanowi także wykorzystanie przez podatnika towarów stanowiących część jego majątku do celów prywatnych dla niego lub jego pracownika, które przekazuje nieodpłatnie lub, w ujęciu ogólnym, które przeznacza do celów innych niż prowadzona przez niego działalność, gdy VAT od tych towarów podlegał w całości lub w części odliczeniu. Co prawda dyrektywa zawiera także pewne wyjątki od tej reguły, jak np. dla prezentów o małej wartości, jednak sytuacja objęta rozszerzanym zwolnieniem nie została w dyrektywie przewidziana – mówi Katarzyna Rola-Stężycka.

To oznacza, że Komisja Europejska może wszcząć przeciwko Polsce postępowanie naruszeniowe. Politycy twierdzą jednak, że nie mamy się czego obawiać, bowiem wcześniejsze zwolnienia również nie zostały ujęte w dyrektywie i Komisja nie wszczynała przeciwko nam postępowania.

- Pozostaje mieć nadzieję, że z uwagi na szczególny charakter tej niezgodności, która włącza się w ogólny kierunek działania UE w sprawie zapobiegania marnotrawstwu żywności , nie będzie ona przedmiotem wezwania do usunięcia niezgodności wystosowanego przez Komisję - dodaje Katarzyna Rola-Stężycka.

(mak)


POPULARNE NA FORUM

Business Portfolio

Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. https://arynews.tv/en/

5 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Eurocash zarabia coraz mniej

Some blogs give us extra knowledge about the particular Topic in which we are searching on the Internet and this is also one of those in which we can take some new ideas as...

3 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Business Portfolio

Good One

5 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Twarda woda

There are lots of possessions to do with the superiority of hose down. Better toward discuss with the adjoining person by appointment in the flesh click for more: Expert Essay...

20 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018
Twarda woda

Water in various parts which differs in the measure of broke up mineral particles it contains. This decides if it is hard or delicate water. There are points of interest and...

20 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018
Blaski i cienie Eurocashu

Well, this time you come up with great initiative Kamil. K, Thanks for being the shout out for this matter, We are with you at DoDoPackaging.Com

8 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Zmiana warty w Eurocashu

Grupa Eurocash jest jedną z największych grup, mam nadzieję, że będziecie dobrze. instagram trading

4 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Twarda woda

There are lots of but the purification method depends on the quality of water. Better to consult with the nearest person by visiting physically. assignment help

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018